Aanpassing prognoses reizigersaantallen spoorverbinding Nijmegen-Kleef noodzakelijk

Aanpassing prognoses reizigersaantallen spoorverbinding Nijmegen-Kleef noodzakelijk

NIJMEGEN – De afgelopen weken zorgde de discussie rond de mogelijke reactivering van de spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef weer voor de nodige reuring, met een gemeenteraad die uitdrukkelijk vóór stemt en een wethouder die door het spreekwoordelijke stof gaat.

Harriët Tiemens (GroenLinks) maakte vorige maand excuses voor door haar vastgestelde notulen waarin zij stelde “de zaak rond de spoorlijn naar Kleef voorgoed wil sluiten”. En dat terwijl de Nijmeegse gemeenteraad vorig jaar nog unaniem besloot dat Tiemens zich hard moest maken om de spoorlijn op de politieke agenda van de provincie Gelderland te houden. Tiemens zou “verkeerd geciteerd zijn” door de notulist van de provincie Gelderland “die het dossier niet goed [kent], waardoor de nuance is weggevallen.” Maar is Tiemens zelf wel overal voldoende van de op hoogte? Op rover.nl is te lezen dat “wethouder Tiemens […] zelfs verstek [laat] gaan bij verschillende overleggen met de Duitse overheden. En dat terwijl haar partij GroenLinks verder onderzoek naar een reactivering in het verkiezingsprogramma heeft staan.”

Onafhankelijk onderzoeksrapport Movares

Movares is een advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer, mobiliteit, energie, water en stedelijke ontwikkeling. In een onafhankelijk onderzoeksrapport getiteld ‘Notitie reizigersaantallen OV Nijmegen - Kleve’ stelt Movares dat “hoewel de grensoverschrijdende relaties tussen Nijmegen, Kleef en omliggende gebieden in de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden, de ontsluiting via het OV tussen de gebieden de laatste jaren is achtergebleven. Een goede OV-verbinding is vanwege de sterke grensoverschrijdende relatie in het gebied wenselijk vanwege de vele grenspendelaars.”

Grenspendelaars wonen in Duitsland en werken in Nederland, of andersom. Ter illustratie: alleen al in Gemeinde Kranenburg (totaal ruim 10.000 inwoners) wonen ongeveer 3.000 Nederlanders, die veelal nog steeds in Nederland werken. Voor dergelijke grenspendelaars is een dergelijke OV-verbinding erg gewenst. Op lange termijn zijn voor de snelle OV-verbinding tussen Nijmegen en Kleef globaal genomen twee mogelijkheden: enerzijds een busverbinding via Beek-Ubbergen, anderzijds een treinverbinding over de in onbruik geraakte spoorbaan richting Kranenburg en Groesbeek.

Prognoses Sintropher

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen en ProRail hebben onderzoek laten uitvoeren naar reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef en doortrekking richting vliegveld Weeze. Ze hebben voor dit onderzoek aansluiting gevonden bij het Europese project Sintropher. Sintropher heeft als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen om de bereikbaarheid van semi-landelijke regio’s en gebieden aan de rand van nationale grondgebieden te verbeteren. In 2011 kwam Sintropher met het ‘Eindrapport Alternatieven voor een railverbinding Nijmegen – Kleve – Weeze – Airport’.

Om tot realistische prognoses te komen rond het aantal reizigers dat gebruik zal maken van een nieuwe of verbeterde OV-verbinding, moeten twee belangrijke ontwikkelingen meegenomen worden die dateren van ná het Sintropher-onderzoek. Op de eerste plaats is uitgaan van bevolkingsprognoses tot 2025. In werkelijkheid stijgt het bevolkingsaantal sinds 2011 echter sneller dan verwacht in het Sintropher- onderzoek. Op de tweede plaats is het aantal studenten aan de Hochschule Rhein-Waal bijna vervijfvoudigd. Het aantal studenten van 1.500 in 2017 is inmiddels opgelopen tot 7.300 studenten begin 2018. Daarnaast is het aantal studenten aan Radboud Universiteit en HAN sinds 2011 met 15% gegroeid.

De bevolkingsontwikkeling in de Duitse kernen wordt voorspeld in de ‘Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011 - Gemeinden – Stichtag’. Voor Kreis Kleve werd in 2011 verwacht dat het aantal inwoners tussen 2012-2030 met ongeveer 2,7% zou groeien. Het werkelijke aantal inwoners in Kreis Kleve in 2017 lag echter hoger dan men in 2011 verwachtte. Kreis Kleve bestaat uit verschillende woonkernen, waaronder Kleve Stadt, Kranenburg, Goch en Weeze.

Aanpassing prognoses noodzakelijk

In eerdere onderzoeken is uitgegaan van bevolkingsprognoses tot 2025, omdat men verwachtte dat een gereactiveerde spoorverbinding medio 2025 operationeel zou kunnen zijn. Vanwege de langere doorlooptijd is de bevolkingsontwikkeling tot 2030 meegenomen in de actualisering van de prognoses. In prognoses tot 2030 liggen de percentages reizigersaantallen (in- en uitstappers) hoger dan het Sintropher-onderzoek concludeert, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde.

Gelderse bestuurders aan zet

De rij met voorstanders is ‘eindeloos’: werknemersorganisatie FNV, onderwijsinstellingen als de Radboud Universiteit, de HAN, het ROC, de Hochschule Rhein-Waal, reizigersorganisaties als ProBahn, Arriva, NIAG (Niederrheinscher Verkehrsbetrieb Aktiengesellschaft), VIEV (Vereniging voor Internationaal Euregionaal Vervoer), VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), Mobliteitsmanagement Stadt Krefeld, maar ook Airport Weeze, de Landtag Nordrhein-Westfalen en de politieke partijen SPD, FDP, die Grünen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD.

Met de (recent) uitgesproken steun vanuit alle betrokkenen bij het project van reactivering, de wens vanuit Duitse zijde en de steun van de Nijmeegse gemeenteraad is het nu aan onze Gelderse bestuurders om tot een gedragen reactivering te komen in het nieuwe coalitieakkoord.

Foto: Maurice Niesten

Afgelopen jaren heeft de skyline van Nijmegen zich spectaculair ontwikkeld, het openbaar vervoer is er echter fors op achteruit gegaan. Reisde men zo'n dertig jaar geleden nog vanuit Nijmegen non-stop naar Oostenrijk, tegenwoordig is Roermond het eindpunt richting het oosten... (foto's via Maurice Niesten)

Foto: Maurice Niesten

 

Lees ook: Spoorlijn Nijmegen-Kleef weer op agenda gemeenteraadsvergadering

Lees ook: Druk op reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleef groter, Provinciale Statenverkiezingen cruciaal

Lees ook: 2018 bewogen jaar rond spoorverbinding Nijmegen-Kleef

Lees ook: Europese Commissie: spoorlijn Nijmegen-Kleef één van 40 kansrijkste in EU

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}