Berg en Dal achter op schema qua opwekking duurzame energie

Berg en Dal achter op schema qua opwekking duurzame energie

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal ligt achter op schema wat betreft de opwekking van duurzame energie. Duurzame energie heeft in Berg en Dal momenteel een aandeel van minder dan 5 procent. Dit staat in het raadsvoorstel bij de “Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019”, die op 31 oktober in de gemeenteraad wordt besproken en waarschijnlijk ook wordt aangenomen.

Het college van B&W van Berg en Dal gaat zich daarom richten op het nationaal vastgestelde doel voor 2023. Dan moet 16 procent van alle opgewekte energie duurzaam zijn. “Dit is een zeer uitdagende doelstelling om wél te halen,” zo stelt het college.   

Vooral richten op zonne-energie

In de Ruimtelijke visie staat dat men zich tot 2023 vooral gaat richten op zonne-energie. Wat betreft windmolens houdt het college zich aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Daarin staat dat er tot 2023 geen windmolens worden gebouwd. Wat er in Berg en Dal met windmolens moet gebeuren, komt pas na 2020 weer aan de orde.

In Berg en Dal zijn op dit moment ongeveer 20 plannen voor zonnepanelen bekend. Het college zegt dat de eerste initiatiefnemers zich al hebben gemeld, en dat er snel nog meer zullen volgen. De Ruimtelijke visie schetst het kader waarbinnen deze verzoeken voor de aanleg van zonnepanelen kunnen worden beoordeeld.

Te weinig daken voor zonne-panelen

Het college blijft het accent leggen op energiebesparende maatregelen die de inwoners zelf kunnen nemen, zoals zonnepanelen op daken. Echter, met alleen deze kleinschalige initiatieven worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente niet gehaald.

Het tempo waarmee zonnepanelen op daken worden gelegd, ligt te laag. Bovendien zijn er in Berg en Dal te weinig daken die geschikt zijn voor zonnepanelen.

De meeste velden met zonnepanelen komen waarschijnlijk tussen Leuth en Kerkerdom, en ten noordoosten van Groesbeek. Ook komen er zonnepanelen bij parkeerplaatsen in en rondom Groesbeek. Tussen Leuth en Kekerdom komt mogelijk ook de aanleg van grootschalige zonnevelden op water.

Flinke inbreng inwoners

Het ontwerp “Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019” heeft vanaf 12 juni zes weken ter inzage gelegen voor inspraak. Daarop zijn 39 reacties binnengekomen, die zijn samengevat in de zogenoemde ‘reactienota’.

Volgens het college was het uiteraard niet mogelijk om aan alle wensen van de insprekers tegemoet te komen, maar zijn er wel een aantal aanpassingen gedaan aan de Ruimtelijke visie. Zo hebben de inwoners een flinke bijdrage geleverd aan de Ruimtelijke visie en wordt het daardoor ook breder gedragen.    

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}