Berg en Dal gaat door met startersleningen

Berg en Dal gaat door met startersleningen

BERG EN DAL – Het college van B&W wil het project met startersleningen verlengen en gaat hiervoor daarom opnieuw 500.000 euro reserveren. Op de raadsvergadering van 31 oktober neemt de gemeenteraad hier een beslissing over.

De afgelopen twee jaar hebben 27 startende huishoudens gebruikgemaakt van de regeling en hebben zij daardoor een woning kunnen kopen. Gemiddeld bedroeg de lening ongeveer 20.000 euro. Het maximumbedrag dat men in dit verband kan lenen is 30.000 euro.

Gebruiker starterslening gemiddeld 25 jaar

Het college benadrukt dat het voor de vitaliteit van de kernen van belang is dat starters zich daar vestigen. Het kopen van een woning is voor steeds meer starters echter onhaalbaar, gezien de sterk gestegen woningprijzen van de afgelopen jaren.

Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de gebruikers van een starterslening tussen de 23 en 27 jaar oud is. Ze komen gedeeltelijk vanuit het ouderlijk huis (47 procent) en deels vanuit een huurwoning (53 procent).

Tekort aan betaalbare koopwoningen

Met het extra budget van een half miljoen euro kunnen zo’n 17 tot 25 extra startersleningen worden verstrekt. Het college voorziet dat ook dit budget waarschijnlijk weer snel is uitgeput, omdat de geleende bedragen pas in een later stadium worden terugbetaald. De eerste drie jaar hoeft men namelijk geen rente en aflossing te betalen.

Het college constateert dat de slechte positie van starters op de koopmarkt feitelijk wordt veroorzaakt door het tekort aan betaalbare koopwoningen. Men realiseert zich dat de startersleningen hiervoor geen oplossing bieden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}