Berg en Dal heeft komende jaren minder te besteden

Berg en Dal heeft komende jaren minder te besteden

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal verwacht de komende jaren minder te besteden te hebben. Voor dit jaar en ook de jaren daarna verwacht men financiële tekorten. Dat is voornamelijk te wijten aan lager uitvallende rijksuitkeringen.

Dit blijkt vrijdag uit de Voorjaarsnota en Kadernota, die het college van B&W heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer kosten afvalinzameling

Voor dit jaar verwacht Berg en Dal uit te komen op een negatief begrotingssaldo van ruim 800.000 euro. In 2020 gaat men uit van een tekort van meer dan 750.000 euro. Ook in de drie daarop volgende jaren verwacht men financiële tekorten.

Naast minder geld van het rijk heeft Berg en Dal ook te kampen met toenemende kosten voor de afvalinzameling en hogere exploitatielasten van zwembad de Lubert. Ook de nieuwe gemeentelijke taak om verwarde personen op te vangen en te huisvesten, brengt extra kosten met zich mee, aldus het college.

Hogere opbrengst toeristenbelasting

Het college meldt ook positieve zaken, zoals een hogere opbrengst van de toeristenbelasting en leges op kabels en leidingen. Het begrotingstekort van ruim 800.000 euro staat overigens nog lang niet vast. In het najaar kunnen zich nieuwe financiële ontwikkelingen voordoen, zowel negatieve als positieve.

De gemeente Berg en Dal zegt in principe altijd toe te werken naar sluitende begrotingen, dat wil zeggen dat de jaarlijkse kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. Het college zegt de komende tijd te gaan werken aan maatregelen om de begroting sluitend te krijgen. Of daarbij ook bezuinigingen aan de orde zijn, is niet bekend. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}