Berg en Dal krijgt 35 klachten over ambtenarenapparaat

Berg en Dal krijgt 35 klachten over ambtenarenapparaat

BERG EN DAL – Bij de gemeente Berg en Dal zijn vorig jaar 35 klachten binnengekomen over het handelen van de gemeente. In ruim een kwart van de gevallen vond de klager dat hij of zij door een ambtenaar beledigend, onbehoorlijk of onredelijk is behandeld.

De afdeling Openbare Ruimte kreeg in dit opzicht de meeste klachten. Dat blijkt uit het Jaarverslag Interne Klachtenbehandeling 2018.

Het merendeel van de klachten ging volgens het college van B&W over een incorrecte afhandeling. Dat had vooral betrekking op het niet of onvoldoende reageren op een mail, dan wel melding. De afdeling Dienstverlening kreeg de meeste klachten over dit onderwerp.

Twaalf klachtgesprekken noodzakelijk

Veel klachten worden snel en informeel opgelost. Voor een klager is het belangrijk dat we een klacht serieus nemen, aldus het college. De informele aanpak van klachtbehandeling is volgens het college nog altijd een succes. Men merkt dat klagers het op prijs stellen als er snel contact wordt opgenomen en men samen op zoek gaat naar een oplossing.

In 2018 kon men 12 klachten niet informeel oplossen en was een klachtgesprek noodzakelijk. In de helft van die gevallen werd de klacht door de gemeente ongegrond verklaard. Bij drie klachten was een oordeel niet mogelijk, omdat bijvoorbeeld niet meer was te achterhalen wat precies het gedrag was geweest. In twee gevallen was de klacht deels gegrond, en in één geval was er sprake van een ander oordeel.

Klachten aanleiding verbetering dienstverlening

Volgens het college is de klachtenprocedure vooral bedoeld om klachten op te lossen en bij de klagers het vertrouwen in de gemeente te herstellen. Klachten kunnen naar mening van het college dan ook een aanleiding zijn om de dienstverlening te verbeteren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}