Eerste internationale rit voor NSM over spoor tussen Groesbeek en Kleef

Eerste internationale rit voor NSM over spoor tussen Groesbeek en Kleef

NIJMEGEN – Vijfentwintig jaar geleden reed er voor het laatst een dieseltrein over het spoortraject tussen Nijmegen en Kleef en op 1 november jongstleden was dat weer het geval. Dat wil zeggen: een RailHog met zes personen voerde enkele proefritten uit over een groot deel van het traject.

‘Oprichting 'Nijmeegsche' volgende stap in treinverbinding Nijmegen - Kleef’ kopte RN7 eerder dit jaar in een primeur. Werd er door sommigen nog wat sceptisch gereageerd toen 9 mei jongstleden de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij (NSM) opnieuw in het leven riep, afgelopen vrijdag konden we een memorabele datum toevoegen aan de ontwikkelingen rond de mogelijke reactivering van de spoorverbinding tussen beide steden.

Om de proefritten mogelijk te maken, is er gedurende twee weekenden in oktober dit jaar door een groep vrijwilligers keihard gewerkt aan het vrijmaken van het spoor. Tijdens de proefritten was op een enkele plek een zaag of bijl nodig om een nog uitstekende stronk of tak te verwijderen, maar het spoor zelf is nog altijd in prima conditie.

Tekst gaat verder onder de video.

Vergunningen ProRail rond

Nadat ProRail alle vergunningen had verstrekt om de ritten ten uitvoer te kunnen brengen, bewees de NSM klaar te zijn voor de ritten over de Keizerlijn, de naam die de maatschappij aan het traject heeft gegeven. Om 10:00 uur vertrok een RailHog vanaf het draisinestation in Groesbeek naar het station van Kleef. Later die dag werd er enkele malen gependeld tussen het centrum van Groesbeek en de voormalige overweg aan de Biesseltsebaan. In totaal werd driekwart van het bestaande spoor afgelegd van het traject tussen Nijmegen en Kleef. Het resterende kwart werd in 2016 al gereden. De NSM heeft nu dus het gehele traject afgelegd en dat is een bijzondere mijlpaal voor deze spoorwegmaatschappij.

Symbolische dag

De dag was vooral symbolisch bedoeld, om te benadrukken dat het spoor er nog altijd ligt. Maurice Niesten, voorzitter van VIEV en de NSM: “Tijdens het snoeien in de twee weekenden vorige maand, kwamen heel veel mensen een kijkje nemen. En eigenlijk waren alle reacties positief en men reageerde ontzettend enthousiast. We hopen vooral ook de politiek een belangrijk signaal te kunnen geven, want we hebben de politiek nodig om het te kunnen realiseren. We hopen dat de reactivering van de spoorverbinding op de agenda blijft staan, ook met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Veruit de meerderheid van de politieke partijen is vóór een reactivering”.

Groene verbinding

Het bestaande spoor tussen Nijmegen en Kleef leent zich perfect voor een zogenaamde ‘groene’ verbinding tussen beide steden. “Je kunt eigenlijk niet anders dan vóór een reactivering zijn”, aldus Niesten. “Groener kun het niet hebben, zowel voor de e-bikes op het fietspad, als voor de trein die in de toekomst op waterstof zal gaan rijden. Beide bijten elkaar totaal niet.” Ronald Venne, de RailCare bestuurder van de RailHog tijdens de proefritten op 1 november, is positief over de uitvoer van een reactivering. “Met de bestaande infrastructuur kan het hele spoor prima bereikt worden. Er hoeven geen echt ingrijpende maatregelen te worden genomen of bijvoorbeeld toegangswegen te worden aangelegd om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren”. 

Investeringen Duitsland

Het spoor is aan Duitse zijde in veel betere staat dan aan Nederlandse zijde. Duitsland zal daardoor veel minder hoeven te investeren bij een reactivering dan ons land moet investeren. De “grootste” investering voor Duitsland is de aanleg van rails over een lengte van pakweg 200 meter in de stad Kleef, op de plek waar nu een parkeerplaats ligt tussen de Hochschule Rhein-Waal (HSRW) en het eindpunt van de oorspronkelijke spoorlijn. Ook al moet Nederland meer investeren dan Duitsland, ook voor ons land zullen de kosten relatief erg laag zijn. De Provincie Gelderland heeft er ruimschoots de middelen voor en met een eventuele cofinanciering vanuit Brussel, wegen de kosten niet op tegen de vele economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische voordelen die de reactivering van de Keizerlijn met zich meebrengt.

Voorstanders

Niet alleen de NSM ziet de noodzaak van de reactivering van de lijn, ook veel burgers, verschillende politieke partijen, de werknemersvereniging FNV, de HSRW en de Radboud Universiteit benadrukken de urgentie ervan. Kortom: de wens tot reactivering van deze internationale railverbinding wordt maatschappelijk zeer breed gedragen. Zouden de gereden proefritten wellicht de symbolische aftrap van een werkelijke realisatie van de Keizerlijn kunnen zijn? De Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 zullen beslissend zijn.


Foto: Maurice Niesten


Vóór het vrijmaken van het spoor (foto: Maurice Niesten)


Foto: Maurice Niesten


Na het vrijmaken van het spoor (foto: Maurice Niesten)


Foto: Heleen Kommers


De RailHog: proefritten op 1 november 2018 (foto: Heleen Kommers)


Lees ook: Duitsland verbolgen over solo optreden ‘Alleingang’ Provincie Gelderland

Lees ook: Treinverbinding Nijmegen-Kleef zo goed als zeker

Lees ook: De Keizerlijn: ‘grensoverschrijdend’ OV

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}