Berg en Dal wil restafval één keer per maand inzamelen

Berg en Dal wil restafval één keer per maand inzamelen

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal zamelt momenteel restafval eens in de twee weken in, maar dat gaat wellicht veranderen. De hoeveelheid restafval is de afgelopen jaren gedaald, daarom bespreekt de gemeenteraad een afvalinzamelingsvoorstel op 25 april. Het voorstel is om vanaf 2020 het restafval eens per vier weken in te zamelen. Daarmee zal de afvalstoffenheffing voor inwoners dalen.

Gescheiden inzameling

Bij dit voorstel is een gescheiden inzameling belangrijk, want anders wordt er geuroverlast gecreëerd door luiers en incontinentiemateriaal. Daarom wil gemeente Berg en Dal luiers en incontinentiemateriaal scheiden van het restafval. Momenteel loopt er een proef bij ARN in Weurt om dit te gescheiden te verwerken. Naar verwachting wordt eind 2019 duidelijk of dit mogelijk is.

Brengcontainers verdwijnen

Berg en Dal wil ook kosten besparen op oud papier en daarom stoppen met containers. Als de gemeente dit papier zelf met Dar inzamelt, ontvangt de gemeente meer inkomsten voor de afvalstoffenheffing. Dit terwijl de kosten van het inzamelen gelijk blijven. Op die manier wordt de afvalstoffenheffing voor alle inwoners lager.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}