Gezinnen ondersteunen elkaar in proefproject Buurtgezinnen

Gezinnen ondersteunen elkaar in proefproject Buurtgezinnen

REGIO – De gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Druten starten met het proefproject Buurtgezinnen. Dit houdt in dat een gezin dat het zwaar heeft, de steun krijgt van een ander gezin in de buurt. Dat andere gezin is stabiel, waardoor de ouders van het probleemgezin worden ontlast.

In Druten gaat het om een voorstel van het college van B&W en moet de gemeenteraad nog zijn fiat verlenen. De proeftuin Buurtgezinnen is vooral bedoeld om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen. Onder het motto “zo veel mogelijk thuis” gaat men overbelaste gezinnen zo nabij mogelijk ontlasten.

Dankzij het steungezin krijgen de kinderen uit het andere gezin op laagdrempelige, gelijkwaardige en alledaagse wijze extra aandacht. De pilot Buurtgezinnen is met name gericht op preventie.

Besparing op dure jeugdhulp

Volgens het Drutense college worden zo uiteindelijk ook kosten bespaard, want er is minder inzet nodig van hulpverleners van het Sociaal Team. De steungezinnen voorkomen ook dat er dure jeugdhulp moet worden ingehuurd. Het proefproject is een nieuw initiatief gebaseerd op de oude gedachte: opvoeden doen we samen.

De proeftuin in Druten staat gepland voor de jaren 2020 en 2021. Gedurende het eerste jaar zal de coördinator Buurtgezinnen in Druten tien gezinnen koppelen met andere gezinnen.

De tien koppelingen (match) tussen een vraaggezin en een steungezin lopen ook het tweede jaar door. De coördinator zal in het tweede jaar nog eens 10 tot 15 nieuwe matches tussen gezinnen tot stand brengen.  

Belangrijke rol coördinator Buurtgezinnen

De lokale coördinator Buurtgezinnen speelt een belangrijke rol en houdt zich onder andere bezig met het opsporen van vraaggezinnen en steungezinnen. Het koppelen van de gezinnen, screenen en kennismaken verloopt allemaal via de coördinator. Hij monitort de voortgang en onderhoudt de contacten met de gemeente.   

Wanneer de proeftuin positieve resultaten oplevert, dan zal de gemeente Druten ook ná 2021 geld beschikbaar stellen. Voor de ‘proeftuin Buurtgezinnen’ wil het college de komende twee jaar 36.000 euro reserveren. De totale kosten bedragen bijna 90.000 euro. De overige 54.000 euro komt uit een regionaal fonds.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}