Herstel voetpaden Berg en Dal kost meer dan 1,8 miljoen euro

Herstel voetpaden Berg en Dal kost meer dan 1,8 miljoen euro

BERG EN DAL – Om alle voetpaden en trottoirs in de gemeente Berg en Dal op een goed niveau te brengen is voor de komende jaren zeker zo’n 1,8 miljoen euro nodig. Met extra onderhoud is jaarlijks ook nog eens ruim 100.000 euro gemoeid.

Dat blijkt uit een informatienota van het college van B&W, die na de zomer op 25 september wordt besproken door de gemeenteraad. Eigenlijk had de gemeenteraad in een motie gevraagd om een 'Herstelplan voor de openbare ruimte', maar het college heeft anders besloten.

Analyse extra kosten

Men geeft de raad eerst een analyse van de extra kosten voor het verhogen van de kwaliteit van alle voetpaden binnen de gemeente. Dan kan de gemeenteraad duidelijker aangeven wat men precies wil en kan het college daarna alsnog een herstelplan laten opstellen.

Uit een onderzoek uit 2018 blijkt dat het niveau van onderhoud van de trottoirs in de bebouwde kom beter is dan in de buitengebieden. Binnen de gemeente Berg en Dal ligt circa 360.000 vierkante meter aan verharding die in gebruik is als voetpad, of plein of bushalte.

Voetpaden hebben vooral tegels

Het gaat zowel om voetpaden langs de weg als vrij liggende voetpaden, bijvoorbeeld door parken. Ongeveer 70 procent van de voetpaden heeft tegels, terwijl 25 procent is uitgevoerd met andere elementen, zoals betonstraatstenen of sierbestrating.

De overblijvende 5 procent bestaat voornamelijk uit half verharde of onverharde voetpaden. In een herstelplan zal de focus met name komen te liggen op de tegels, zo zegt de gemeente in de informatienota.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}