Heumen zet pilot vroegsignalering problemen bij kinderen door

Heumen zet pilot vroegsignalering problemen bij kinderen door

HEUMEN – De gemeente Heumen gaat haar pilot met een Adviseur Passende Kinderopvang, die vroegtijdig problemen bij kinderen signaleert, voortzetten. Wethouder Frank Eetgerink is zeer te spreken over deze pilot.

De maatregel moet voorkomen dat problemen zoals laaggeletterdheid of spraakstoornissen groeien.

Pilot

De pilot werd in 2017 gestart in samenwerking met de gemeentes Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen. De Adviseur Passende Kinderopvang, die 7,5 uur per week op de kinderopvangen in de gemeente Heumen actief is, investeerde dat jaar extra in vier Heumense kinderen. In 2018 waren dit er tien, het maximum waarop het jaarlijkse budget van 24.000 euro zo ongeveer gestoeld is. Dit jaar is er speciale aandacht voor vier kinderen, waarvan twee ook vorig jaar al extra begeleiding ontvingen.

Zinvol

‘Ik ben zelf wel eens langs geweest om de adviseur aan het werk te zien, en ze begeeft zich uiterst vakkundig tussen de kinderen zonder hen die geen extra aandacht behoeven te storen’, vertelt Eetgerink (D66). ‘7,5 uur per week is natuurlijk niet veel, maar het is voldoende om een zinvolle bijdrage te leveren aan het voorkomen dat problematiek bij kinderen zwaarder wordt. Het is een investering, maar als we later te maken krijgen met een kind met een groot probleem die ondersteuning nodig heeft, dan zijn we nog wel meer kwijt.’

Signaleren

De speciale aandacht voor bepaalde kinderen geschiedt nadrukkelijk op aanvraag van de kinderopvang. Als de groepsbegeleiders daar een probleem signaleren, wordt hier melding van gemaakt. Dan wordt er gekeken naar wat er aan het kind aangeboden kan worden. ‘Dat kan ook bijvoorbeeld vroegbehandeling bij een organisatie als Kentalis zijn’, zegt Eetgerink. ‘Maar de adviseur geeft ook de leidsters tips voor hoe met het kind om te gaan. Dat wordt ook geaccepteerd.’

Nijmegen

Ook de gemeentes Beuningen en Berg en Dal gaan door met de pilot. Nijmegen beraadt zich nog over hoe het de problematiek in de toekomst wil aanpakken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}