In 10 jaar duizend extra woningen nodig in Berg en Dal

In 10 jaar duizend extra woningen nodig in Berg en Dal

BERG EN DAL – In de periode 2019 – 2029 zijn er in de gemeente Berg en Dal ruim duizend extra woningen nodig. Dat blijkt uit een recent uitgevoerd woningmarktonderzoek, dat Berg en Dal samen met de woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen heeft laten uitvoeren.

Dit is een stijging van 300 woningen ten opzichte van een in 2016 uitgevoerd onderzoek. De stijging wordt voor een deel veroorzaakt door het grote woningtekort in de regio Nijmegen, waar Berg en Dal onderdeel van is.

Vooral behoefte aan kleinere woonruimten

Volgens het onderzoek is er vooral behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen en appartementen. Dat komt onder andere door de vergrijzing en het feit dat er ook meer kleine huishoudens zijn.

Daarnaast is er veel behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en mensen met lage en midden-inkomens. Er is ook vraag naar vrijstaande koopwoningen.

Op zoek naar nieuwe bouwlocaties

Bij het woningmarktonderzoek is gekeken naar de actuele en toekomstige behoefte aan woningen en ook naar het type woningen. Zelf bouwt de gemeente geen woningen en daarom gaat men in gesprek met marktpartijen en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort.

Deze partijen bekijken samen hoe bestaande woningbouwplannen versneld kunnen worden aangepakt. Ook gaat men gezamenlijk op zoek naar nieuwe bouwlocaties in de kernen.

Urgent vraagstuk

Wethouder Nelson Verheul benadrukt dat het onderzoek “het gevoel van urgentie bevestigt dat het college van B&W en de gemeenteraad al langer hebben”. Dit is volgens Verheul een vraagstuk dat door alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk moet worden aangepakt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}