Inwoners Berg en Dal denken mee over onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie

Inwoners Berg en Dal denken mee over onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie

BERG EN DAL – Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen bij de gemeentelijke Rekenkamercommissie aangeven wat zij onderzocht willen hebben. De commissie doet onderzoek naar goed bestuur in de gemeente.

Inwoners met ideeën en suggesties voor een onderzoeksonderwerp kunnen die vóór 14 juni laten weten door een mailtje te sturen naar griffie@bergendal.nl. Vermeld daarin contactgegevens, om welk onderwerp het gaat en een korte omschrijving van het onderwerp. De commissie beoordeelt vervolgens de ideeën.

Onderzoeksrapport

De Rekenkamercommissie kan besluiten van het gemeentebestuur (raad, college) onderzoeken en daarover een onderzoeksrapport opstellen. De commissie kijkt naar alle aspecten. Was het een verstandig besluit en is bereikt wat we voor ogen hadden?

Zo deed de oude Rekenkamercommissie in 2017 nog onderzoek naar de aanleg van het veelbesproken fietspad door de spoorkuil.

Leden Rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft in 2019 gekozen voor een externe Rekenkamercommissie die uit drie leden bestaat, te weten: William van Deursen (voorzitter), Harry Smeets en Derk-Jan Schonewille. Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de griffier, Jan van Workum.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}