Miljoenen euro’s gemoeid met voetpaden Berg en Dal

Miljoenen euro’s gemoeid met voetpaden Berg en Dal

BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal neemt op donderdag 26 september, de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces, een besluit over de verbeteringen die nodig zijn aan de voetpaden.

Daarmee is voor de jaren 2018 – 2022 in totaal bijna drie miljoen euro gemoeid, zo blijkt uit een memo dat is opgesteld in opdracht van het college van B&W. In dat bedrag zit een eenmalige investering van zo’n 2,4 miljoen euro, die nodig is om het areaal aan voetpaden op een kwalitatief goed niveau te brengen.   

Problemen liggen bij voetpaden buitengebied

Centraal staat dat mensen met een handicap en minder mobiele ouderen met scootmobiel en rollator, zich ook zelfstandig en veilig moeten kunnen bewegen in de openbare ruimte.

De belangrijkste voetpaden in de gemeente (hoofdstructuur) zijn over het algemeen wel redelijk goed onderhouden en scoren gemiddeld een 7,4.

De problemen liggen vooral bij de voetpaden buiten de bebouwde kom, die van de onderzoekers een doorsnee cijfer krijgen van ongeveer een 4. Opkomende boomwortels en plaatselijke ophoping van regenwater zorgen voornamelijk voor de overlast. Regenwater veroorzaakt verzakkingen, terwijl boomwortels de tegels juist omhoog duwen.

Verzakkende trottoirtegels 

Binnen de gemeente Berg en Dal ligt circa 360.000 vierkante meter aan verharding die in gebruik is als voetpad, of plein of bushalte. Het gaat zowel om voetpaden langs de weg als vrij liggende voetpaden, bijvoorbeeld door parken.

Ongeveer 70 procent van de voetpaden heeft tegels, terwijl 25 procent is uitgevoerd met andere elementen, zoals betonstraatstenen of sierbestrating. De overblijvende 5 procent bestaat voornamelijk uit half verharde of onverharde voetpaden.

Herstelwerkzaamheden zullen met name plaatsvinden bij de trottoirtegels. Nutsbedrijven voeren bijvoorbeeld werkzaamheden uit aan kabels en leidingen, waarna de trottoirtegels in een later stadium regelmatig gaan verzakken. Later is daar soms onvoldoende aandacht voor.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}