Nota college Berg en Dal schetst aardgasvrije toekomst

Nota college Berg en Dal schetst aardgasvrije toekomst

BERG EN DAL – Huishoudens kunnen momenteel niet worden gedwongen om van het aardgas af te gaan. “In de toekomst lijkt dit te veranderen en zou de gemeenteraad een beslissing kunnen nemen om een wijk daadwerkelijk af te sluiten van het aardgas.” Dit schrijft het college van B&W van Berg en Dal in een informatienota aan de gemeenteraad.

Alle woningen in Nederland moeten uiterlijk 2050 van het aardgas af zijn, maar waarschijnlijk gebeurt dat in veel gevallen aanmerkelijk eerder. De Rijksoverheid zal in de toekomst de belasting op gas verhogen, terwijl elektriciteit juist goedkoper wordt. "Zo worden elektrische warmte-oplossingen aantrekkelijker en gaswarmte oplossingen gaandeweg steeds onaantrekkelijker", aldus het college.

Gemeente in de rol van regisseur

De eerste stap is dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk eind 2021 een “Transitievisie warmte” moeten hebben, die door de gemeenteraad is vastgesteld. Die transitievisie warmte wordt door de gemeente ontwikkeld in samenspraak met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en andere overheden. Bij de warmtetransitie heeft de gemeente een belangrijke rol, namelijk die van regisseur.

In de transitievisie staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Volgens het college geeft zo’n transitievisie richting in de aanpak en bevat een wijk-voor-wijk stappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Vragen over betaalbaarheid

Dit roept wel allemaal vragen op over de betaalbaarheid en de wijze waarop de energietransitie het beste kan worden georganiseerd, aldus het college in de informatienota.

De transitievisie warmte schetst weliswaar de kaders, maar doet nog geen uitspraken over wat er daadwerkelijk aan maatregelen wordt getroffen. Dat wordt later uitgewerkt in warmtetransitie-plannen op wijkniveau, zo benadrukt het college.  

De omschakeling van 15.000 woningen in Berg en Dal naar een alternatief voor aardgas, betekent ook 15.000 verbouwingen. Dit biedt volgens het college veel kansen voor het lokale bedrijfsleven. Ook komen er steeds meer specifieke financieringsvormen om woningeigenaren te ondersteunen, zo constateert het college van Berg en Dal.

Open gesprek met inwoners

Men is van plan om veel te kijken naar andere gemeenten, “want we hoeven in Berg en Dal niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

Verder vindt het college het erg belangrijk om in het proces naar aardgasvrij, veelvuldig te communiceren met inwoners. Men wil inwoners en andere doelgroepen betrekken bij het open gesprek over de plannen rondom een aardgasvrij Berg en Dal. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}