Plan van aanpak moet woningtekort Berg en Dal terugdringen

Plan van aanpak moet woningtekort Berg en Dal terugdringen

BERG EN DAL – Berg en Dal heeft een actieplan opgesteld om het woningtekort in de gemeente voor nu en in de komende jaren aan te pakken. Op basis van actuele (verwachtings)cijfers zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de woningbouw tussen Millingen en Groesbeek te versnellen.

Het tekort speelt met name in de grotere kernen dichtbij Nijmegen: Beek, Berg en Dal, Ooij en Groesbeek. Het woningtekort is het grootst bij de betaalbare woningen (koop tot 250.000, huur tot 900 euro) en voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, statushouders, uitstroom jeugdzorg en mensen die zorg nodig hebben.

1200 nieuwe woningen

Van 2020 tot en met 2029 moeten er 1200 woningen gebouwd worden; als er woningen gesloopt worden komen die aantallen bovenop de 1200.

Daarbij ligt de nadruk op kernen vlakbij Nijmegen waar de tekorten het grootst zijn. En als er in de overige kernen ook geschikte bouwlocaties en -projecten mogelijk zijn pakt de gemeente die ook op.

Uitgangspunten

Enkele belangrijke uitgangspunten bij de bouw zijn volgens de gemeente:

  • Tegengaan verstening en vergroenen wijken     
  • Herbestemmen vastgoed
  • Duurzame bouw bij koop- en huurwoningen  (energieneutraal, aardgasvrij etc.)
  • Voldoende betaalbare (starters)woningen in de koop- en huursector
  • Stimuleren doorstroming: nieuwe woningen worden bij voorkeur ‘levensloopgeschikt’ ontwikkeld, zodat je er bijvoorbeeld ook kunt wonen als je oud bent en minder mobiel.

Mogelijke bouwlocaties

Als de gemeenteraad op 24 september akkoord gaat met het actieplan gaat gemeente Berg en Dal de mogelijke locaties voor woningbouw verder onderzoeken. Daarbij kijkt de gemeente wat er wel of niet mogelijk en wenselijk is.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}