Schuldproblemen snel in beeld bij gemeenten en corporaties

Schuldproblemen snel in beeld bij gemeenten en corporaties

REGIO – De gemeenten Heumen en Berg en Dal gaan intensief samenwerken met de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort om geldzorgen bij inwoners eerder te signaleren. Ter ondersteuning van deze samenwerking ondertekenen de vier organisaties op maandag 1 juli het convenant Vroegsignalering.

Door geldproblemen vroeg te signaleren en eerder persoonlijk contact te leggen met de betrokken inwoners, kan het oplopen van schulden worden voorkomen. Dat is de aanpak waar de beide gemeenten en de twee woningcorporaties zich gezamenlijk sterk voor maken.  

Op tijd hulp aanbieden

Mensen met geldproblemen lopen daar vaak niet mee te koop en vragen ook niet graag of pas laat om hulp, zo stelt een woordvoerder namens Heumen en Berg en Dal. “Door vroegsignalering vanuit verschillende instanties kan er op tijd hulp worden aangeboden,” zegt de woordvoerder.

Als een gemeente serieuze signalen krijgt, dan neemt men contact op met de inwoner voor een financieel plan van aanpak.

Betalingsregeling

Dat gemeenten en woningcorporaties samen met inwoners geldzorgen gaan aanpakken, heeft wel enige logica. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden, zoals het gebruik van toeslagen, heffingskortingen van de belasting, minimaregelingen, hulp door een budgetcoach, schuldhulpverlening, bemiddeling of begeleiding via diverse organisaties. Via de corporaties kan men ook een betalingsregeling voor de huur treffen.

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (convenant) markeert meteen ook de start van de campagne “Achter de voordeur…schuilen soms geldzorgen”.

'Het kan iedereen overkomen'

Met deze campagne vragen de vier samenwerkende organisaties aandacht voor een situatie die iedereen kan overkomen. Het is volgens de woordvoerder vooral belangrijk dat mensen met geldzorgen zich realiseren dat er hulp is. “Achter de voordeur..” sluit aan bij de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}