Wylerbergmeer open na baggerwerk, 1 oktober start laagseizoen

Wylerbergmeer open na baggerwerk, 1 oktober start laagseizoen

BEEK – De werkzaamheden op het Wylerbergmeer zijn voorbij en het gebied ten oosten van Nijmegen is inmiddels weer open voor recreanten. Vanaf dinsdag 1 oktober gelden hier de regels voor het laagseizoen.

Het meer aan de voet van de heuvelrug werd enkele maanden gesloten in verband met de veiligheid van bezoekers tijdens het werk.

Baggerwerkzaamheden

Medio juni begonnen de baggerwerkzaamheden om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Er was de laatste jaren een terugkerend probleem met blauwalg. Terreineigenaar Leisurelands heeft goede hoop dat met de start van het nieuwe hoogseizoen, op 1 mei 2020, het Wylerbergmeer weer een zwemlocatie met goede waterkwaliteit kan bieden.

Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren is er 30.000 kubieke meter slib uit de plas gehaald. Het slib is toegepast om de bodemkwaliteit van een aangrenzende akker te verbeteren.

Afstemming vogel- en plantenwerkgroepen

De locatie is volgens terreineigenaar Leisurelands afgestemd met Vogelwerkgroep Nijmegen en Stichting Flora Fauna Werkgroep Gelderse Poort, om verstoring van plaatselijke flora en fauna te voorkomen. Het kan enige tijd duren voordat bekend is of door het verwijderen van het slib het probleem van de blauwalg is verholpen.

Nieuw zandstrand

Tegelijkertijd is ook een gedeelte van het zandstrand totaal vernieuwd. In het verleden was sprake van zwart zand dat ontstond doordat kwelwater omhoog komt en zich vermengt met het zand. Het zand is afgegraven en vervangen door nieuw zand.

Einde zwemseizoen op 1 oktober

Op dinsdag 1 oktober sluit het zwemseizoen tot de start van het nieuwe zwemseizoen op 1 mei 2020. Vanaf dat moment doet het Wylerbergmeer weer volop mee als officiële zwemlocatie die tweewekelijks wordt gecontroleerd door het waterschap.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}