Alle bezwaren zandwinning Beuningse Plas afgewezen

Alle bezwaren zandwinning Beuningse Plas afgewezen

BEUNINGEN – Inwoners, bedrijven en instellingen hebben de afgelopen tijd 19 zienswijzen (bezwaarschriften) ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning voor de zandwinning Beuningse Plas. Geen enkele zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de vergunning.

Het ontwerp voor de vergunning heeft zes weken lang tot en met 7 mei ter inzage gelegen. Volgens het Beuningse college van B&W hebben de ingediende zienswijzen geen twijfels doen rijzen en is er in de omgevingsvergunning wel degelijk sprake van een goede ruimtelijke ordening.    

Angst voor woningverzakking

Eén indiener van een zienswijze stelde dat hij zijn woning niet had gekocht met de wetenschap van nu, namelijk dat de overlast gevende activiteiten (de klasseerinstallatie) op een kortere afstand tot zijn woning zouden plaatsvinden. De plannen zijn veranderd ten opzichte van de plannen die golden ten tijde van de aankoop van de woning door indiener.

Omwonenden zijn ook bang dat er veel te diep mag worden gegraven en dat dit allerlei gevolgen heeft voor de grondwaterstand, hetgeen mogelijk woningverzakkingen kan veroorzaken.

Stapeling overlast gevende effecten

Een andere zienswijze-indiener stelt dat zijn woning geheel wordt ingesloten door industrie en snelweg, als gevolg waarvan een stapeling van overlast gevende effecten (geluid, uitzicht, fijnstof) ontstaat. Naar deze stapeling van effecten zou ten onrechte geen onderzoek zijn gedaan, zo meent de indiener.

Verder zijn er indieners die erop wijzen dat zij gedurende een zeer lange periode zullen worden geconfronteerd met overlast in de vorm van geluid, trilling, verkeersoverlast en een visuele aantasting van het landschap. De maatregelen zijn volgens de indieners onvoldoende om de overlast te beperken.  

Slaapverstoring

Ook afvalenergiecentrale ARN diende een zienswijze in. De ARN vindt het belangrijk dat het afvalverkeer geen hinder ondervindt van de vele vrachtwagens die zand vervoeren. Volgens de ARN is er onvoldoende onderbouwd dat er geen sprake zal zijn van verkeerscongestie.  

De GGD Nijmegen heeft verzocht om het laagfrequente geluid te berekenen met een andere methode dan is gedaan. Men vreest voor hinder en slaapverstoring voor omwonenden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}