Begin 2019 besluit over definitief legaliseren ‘In de Kas'

Begin 2019 besluit over definitief legaliseren ‘In de Kas'

WINSSEN – Het Beuningse college van B&W neemt begin volgend jaar een besluit of de activiteiten van ‘In de Kas’ aan de Plakstraat in Winssen definitief worden gelegaliseerd. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA-fractie in de gemeenteraad.

Biologische producten 

‘In de Kas’ organiseert onder meer bruiloften, kleinschalige congressen, workshops en andere evenementen. Daarbij staat de natuur centraal en gebruikt men biologische producten en hergebruikte materialen.

De initiatiefnemers van 'In de Kas' willen dat hun activiteiten permanent mogelijk worden gemaakt. Daar is een herziening van het bestemmingsplan voor nodig.

Volgens het college vindt er momenteel een evaluatie plaats van alle activiteiten bij In de Kas in de afgelopen drie jaar. Verder moeten er nog enkele controles en onderzoeken naar de locatie plaatsvinden, waarna men in het eerste kwartaal van 2019 een principebesluit zal nemen. Als het college besluit tot herziening van het bestemmingsplan, dan loopt die procedure door tot eind 2019.

Verlenging tijdelijke vergunning

Daarom willen de mensen van In de Kas dat hun huidige tijdelijke afwijkingsvergunning nog 1 jaar wordt verlengd. Daar neemt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) de komende twee weken een besluit over. Het college van Beuningen heeft de Omgevingsdienst geadviseerd om mee te werken aan een verlenging met 1 jaar.

Politiek gevoelig

De PvdA vroeg onder meer aan het college waarom men de gemeenteraad niet pro actief heeft geïnformeerd over ‘dit politiek gevoelige onderwerp’. Volgens het college echter zijn de activiteiten van In de Kas nooit aangeduid of gezien als politiek gevoelig onderwerp.      

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}