Berg en Dal en Beuningen en stoppen met ICT-samenwerking   

Berg en Dal en Beuningen en stoppen met ICT-samenwerking   

BEUNINGEN – De gemeenten Beuningen, Berg en Dal en Heumen hebben besloten om te stoppen met hun samenwerking op het gebied van informatievoorziening. Volgens de betrokken ambtenaren en de drie colleges van B&W is er geen gemeenschappelijk draagvlak om de ICT-samenwerking naar een volgende fase te tillen.

Deze zogeheten BHBD-samenwerking (Beuningen, Heumen, Berg en Dal) stond een jaar geleden nog in de kinderschoenen, aldus de drie gemeenten. De afronding van deze samenwerking heeft overigens geen verdere financiële consequenties.

Medewerkers van de drie gemeenten werkten de afgelopen tijd vooral samen wat betreft informatieveiligheid, privacy en gegevensbeheer. Men had de doelstelling om de basis van de informatievoorziening op orde te krijgen en te houden en om het innovatieve vermogen van de gemeentelijke organisaties te verhogen.

Het stoppen met deze ICT-samenwerking heeft geen gevolgen voor de andere samenwerkingsverbanden waarbinnen de drie gemeenten in de regio actief zijn, zoals bijvoorbeeld het Werkbedrijf, Munitax en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).   

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}