Beuningen en kerkbesturen overleggen over kerkgebouwen

Beuningen en kerkbesturen overleggen over kerkgebouwen

BEUNINGEN – Het Beuningse college van B&W gaat binnenkort uitgebreid overleggen met de diverse kerkbesturen en kerkraden over de toekomst van de kerken en bijbehorende pastorieën. “Wij onderkennen het maatschappelijk belang van de kerken in onze gemeente,” zo stelt het college.

Daarmee reageert het college op raadsvragen van BN&M, de verreweg grootste partij in de gemeenteraad van Beuningen. De rooms-katholieke kerk heeft volgens het college al contact met hen opgenomen voor een gesprek.

Maatschappelijke bestemming

BN&M wil dat de gemeente plannen gaat maken voor kerkgebouwen, die in de toekomst waarschijnlijk leeg komen te staan. Volgens BN&M moeten niet gebruikte kerken een goede en liefst maatschappelijke bestemming krijgen. “De kerken zijn vooral door giften van de bevolking tot stand gekomen,” benadrukt BN&M.    

De partij wijst er op dat de gemeente via de provincie subsidies kan aanvragen voor het maken van een zogeheten 'Kerkenvisie'. Het college zegt inmiddels te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn en onder welke voorwaarden die subsidies worden verstrekt.

Het college zegt de gemeenteraad te zullen informeren wanneer men duidelijkheid heeft over de plannen en wensen van de kerkbesturen, wat betreft de toekomst van de kerkgebouwen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}