Beuningen is een 'topper' wat betreft afvalscheiding

Beuningen is een 'topper' wat betreft afvalscheiding

BEUNINGEN – Op het gebied van afvalinzameling scoort de gemeente Beuningen landelijk gezien erg goed. Met gemiddeld slechts 53 kilo restafval per persoon in 2017 behoort Beuningen tot de best presterende gemeenten in ons land.

Dat blijkt uit een drietal onderzoeken, waaronder de Dar Afvalmonitor 2017 en de Benchmark huishoudelijk afval. Daarnaast zijn de kosten voor de consument vergeleken met andere gemeenten erg laag. Het Beuningse college van B&W noemt dit "resultaten om trots op te zijn."

Landelijke doelstelling

Beuningen voldoet nu al ruimschoots aan de landelijke doelstellingen voor 2020. Dat gaat er vanuit dat minimaal 75 procent van het afval wordt gescheiden, terwijl er niet meer dan 100 kilo restafval per persoon over blijft. Beuningen zit nu al op een percentage van 88 procent en 53 kilo restafval.

Alle gemeenten in ons land moeten in het jaar 2025 het afval voor 100 procent scheiden, terwijl er hooguit 30 kilo restafval per persoon mag overblijven. Het college van Beuningen constateert dat men nog een flinke inspanning moet leveren om de doelstellingen van 2025 te halen.

Tevredenheid

De inwoners van Beuningen zijn ruimschoots tevreden over de afvalinzameling, maar die tevredenheid is wel iets afgenomen. Het waarderingscijfer is licht gezakt van een 7,7 naar 7,4.

De inwoners zijn het minst tevreden over de inzameling van het restafval, hetgeen logisch is omdat men dat zelf moet wegbrengen naar ondergrondse containers. Dit stimuleert de mensen om het afval zo goed mogelijk te scheiden, want dan hoeven ze zo min mogelijk restafval weg te brengen. Bovendien kost iedere dumping van restafval de consument 1 euro.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}