“Beuningen moet woonruimte regelen voor daklozen Groene Heuvels”

“Beuningen moet woonruimte regelen voor daklozen Groene Heuvels”

EWIJK – De gemeente Beuningen moet vervangende woonruimte hebben voor alle huurders van recreatiepark de Groene Heuvels, die straks moeten vertrekken en die niet vallen in de categorie “grootschalige georganiseerde arbeidsmigratie”. Dat zegt de Socialistische Partij in raadsvragen aan het college van B&W.

Volgens de SP ligt het voor de hand dat de arbeidsmigranten die voor OTTO Workforce werken, door hun werkgever zullen worden verplaatst naar andere grootschalige woonlocaties.

Fractievoorzitter Jos Swartjes van de SP wil echter weten of de gemeente ook zicht heeft op andere arbeidsmigranten? Bijvoorbeeld op Polen die ooit op eigen gelegenheid naar Nederland zijn gekomen en onderdak hebben gevonden in de Groene Heuvels. De Socialisten vragen zich af of dat soort arbeidsmigranten een behandeling krijgen die gelijkwaardig is aan hoe autochtone Nederlanders worden behandeld.

‘Verdringing’ andere bewoners

De SP is benieuwd of er voor die categorie arbeidsmigranten voldoende woonruimte beschikbaar is. En of er daarbij rekening wordt gehouden met ‘verdringing’ van andere bewoners van Beuningen die ook behoefte hebben aan betaalbare huurwoningen.  

Verder stelt fractievoorzitter Swartjes de vraag of de gemeente al enig zicht heeft op het aantal bewoners van de Groene Heuvels dat maatwerk nodig heeft van het Sociaal Team. De partij wil dat die informatie op korte termijn beschikbaar komt.

Gemeente voelt zich niet verantwoordelijk

Het college van de gemeente Beuningen heeft eerder al duidelijk gemaakt, dat men zich niet verantwoordelijk voelt voor wat er gaat gebeuren met de ruim 500 arbeidsmigranten en mensen die permanent op de Groene Heuvels wonen. Zij zijn door de gemeente aangeschreven dat ze binnen een half jaar moeten vertrekken.  

Volgens het college is de huisvesting van de arbeidsmigranten de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de uitzendbureaus die hen in dienst hebben. Het college verwijst naar het bestemmingsplan en benadrukt dat wonen op een recreatiepark nu eenmaal niet is toegestaan.

“Arbeidsmigranten en mensen van wie nu blijkt dat ze permanent op de Groene Heuvels wonen, hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van de gemeente. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen huisvesting,” aldus het college.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}