Beuningen Nu & Morgen wil provinciaal coronafonds

Beuningen Nu & Morgen wil provinciaal coronafonds

BEUNINGEN – Het Beuningse college van burgemeester en wethouders moet de provincie Gelderland aanbevelen om een noodfonds in te stellen voor de gevolgen van de coronacrisis. Dat vraagt de partij Beuningen Nu & Morgen in een brief.

Hoge kosten

In het fonds zou 210 miljoen euro moeten komen: 100 euro per Gelderlander. Deze week vroeg de gemeenteraad van Rheden om zo’n fonds en Beuningen Nu & Morgen wil dat Beuningen bij die actie aansluit. Gemeenteraadslid Bert Jeurissen: “Gemeenten hebben moeite om de begrotingen rond te krijgen, ook door toegenomen taken. Die coronacrisis helpt daar niet bij.”

Jeurissen noemt bijvoorbeeld de oplopende werkloosheid, die zorgt voor meer bijstandsuitkeringen. Daarnaast zorgt de coronacrisis nog voor andere kosten. Jeurissen: “De GGD draait meer uren en de Veiligheidsregio wordt fors ingezet. Uiteindelijk belanden die kosten waarschijnlijk op het bordje van de gemeenten. Het is nog maar de vraag of bestaande rijksregelingen voldoende zullen zijn.”

De provincie Gelderland heeft inmiddels 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor acute hulp. Dat zal volgens Jeurissen uiteindelijk niet voldoende zijn. Hij vreest dat gemeenten maatregelen zullen moeten nemen die de leefbaarheid aantasten, zoals het verhogen van de OZB.

NUON-gelden

Ruim tien jaar geleden werd NUON verkocht. De provincie Gelderland heeft nog 2,7 miljard euro in kas uit die verkoop. Het Gelderse gedeelte van NUON kwam voort uit PGEM, de Provinciale Gelderse Energie Maatschappij. Wat Jeurissen betreft mag die pot daarom nu worden aangesproken. “Dat was een Gelders energiebedrijf, dus je zou kunnen zeggen dat de Gelderse burgers dat bij elkaar hebben gebracht. Dus is het logisch als dit geld wordt aangewend.”

Beluister hier het hele gesprek met Bert Jeurissen:

RN7 · Bert Jeurissen BN&M corona fonds provincie

Michiel van Heijst
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}