Beuningen onderzoekt gevolgen afschaffen schoolzwemmen

Beuningen onderzoekt gevolgen afschaffen schoolzwemmen

BEUNINGEN – De SP in Beuningen wil dat de gemeente gaat bekijken of het nodig is dat het schoolzwemmen in Beuningen opnieuw wordt ingevoerd. SP-raadslid Emine Asik zei deze week in de gemeenteraad dat onderzocht moet worden hoeveel kinderen er nog kunnen zwemmen, nu het schoolzwemmen sinds enkele jaren is afgeschaft.

Wethouder Plaizier heeft toegezegd deze vragen te zullen meenemen in het geplande haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw zwembad in Beuningen. Voor de SP was dat voldoende toezegging om een ingediende motie hierover weer in te trekken.

Gemeenteraad is verdeeld over schoolzwemmen

De coalitiepartijen VVD en BN&M lieten overigens op voorhand al weten dat ze er weinig voor voelen om het schoolzwemmen opnieuw te gaan subsidiëren. Wel is men bereid om naar een oplossing te zoeken, mocht uit het onderzoek naar voren komen dat vandaag de dag beduidend minder kinderen kunnen zwemmen, vergeleken met vroeger toen er nog schoolzwemmen was.   

Het CDA bepleitte in 2018 al de herinvoering van het schoolzwemmen in Beuningen en dit was ook een agendapunt in hun verkiezingsprogramma.

Beuningen is een waterrijke gemeente

De christendemocraten benadrukken dat Beuningen een waterrijke gemeente is. Echter, het coalitieprogramma dat het CDA heeft ondertekend, biedt geen ruimte voor financiering van het schoolzwemmen. In veel gemeenten in de regio Nijmegen is het schoolzwemmen in de afgelopen jaren afgeschaft.  

In de motie wees de SP op het toenemend aantal verdrinkingen in ons land, maar in de gemeenteraad werd er op gewezen dat dit vaak volwassenen uit Oost-Europa zijn, die het gevaar van zwemmen in de grote rivieren onderschatten of daar niet van op de hoogte zijn.

Zwembad de Plons aan de Houtlaan in Beuningen gaat in principe nog mee tot 2025. Daarna is het onder meer de vraag of er een apart nieuw zwembad voor Beuningen moet komen, of dat men bijvoorbeeld samen met een andere gemeente een zwembad gaat bouwen en exploiteren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}