Beuningen probeert alle bouwprojecten te laten doorgaan

Beuningen probeert alle bouwprojecten te laten doorgaan

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen heeft de afgelopen weken geprobeerd te inventariseren welke bouwprojecten mogelijk gevolgen ondervinden van het afschaffen het programma PAS, wat betreft de uitstoot van stikstof. Het college van B&W zegt op zoek te zijn naar alle mogelijke oplossingen en streeft ernaar “om alle projecten doorgang te laten vinden”.

Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van raadsleden.

College informeert gemeenteraad

Mocht een project door de afschaffing van de PAS in tijd of qua financiën uit de hand lopen, dan zal het college de gemeenteraad hierover zo snel mogelijk informeren.   

De Raad van State heeft eind mei geoordeeld dat het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet voldoende is om de natuur in Nederland te beschermen tegen de schadelijke invloeden van stikstof in natuurgebieden. De PAS mag daarom niet worden toegepast.

In najaar meer duidelijkheid

Dit heeft grote gevolgen voor onder meer de plannen voor woningbouw en uitbreidingen van agrarische bedrijven.

Het Beuningse college verwacht dat er in het najaar meer duidelijkheid komt. Op verzoek van de minister werkt een adviescollege aan aanbevelingen en oplossingsrichtingen over hoe om te gaan met het verlenen van vergunningen. Naar verwachting verschijnt in het najaar het nieuwe beoordelingskader voor vergunningaanvragen, zo stelt het college in de brief aan de raad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}