Beuningen wil fietsbrug van Weurt naar terrein oude centrale

Beuningen wil fietsbrug van Weurt naar terrein oude centrale

WEURT – Bij Weurt zou een fiets- en loopbrug over het water moeten komen naar het terrein van de Centrale Gelderland, dat in de toekomst een Smart Energy/Groene Hub gebied moet worden. Zo wordt dat gebied in Nijmegen-West beter opengesteld en verbonden met inwoners uit de omgeving.

Dat schrijft het college van B&W van Beuningen in een inspraakreactie op het concept Gebiedsvisie Waal Energie. Het college zegt de ontwikkeling van het terrein met nieuwsgierigheid en vertrouwen tegemoet te zien.

Mogelijk biomassacentrale

Het Beuningse college staat achter de ambitie om het terrein van de oude elektriciteitscentrale meer open te stellen en een connectie te maken met de omgeving.

In de gebiedsvisie voor het terrein wordt gesproken over de mogelijkheid om daar een biomassacentrale te plaatsen. Dit is een van de manieren om op korte termijn grootschalige energie op te wekken.

Milieu-onderzoeken belangrijk

Als de biomassacentrale er inderdaad komt, dan zal er een goede onderbouwing moeten komen, zo stelt het Beuningse college. ”Daarbij moet worden voldaan aan de eisen van deze tijd en goed worden gekeken naar de uitkomsten van de milieu-onderzoeken,” zo meent het college.

Beuningen zegt als buurgemeente hierbij betrokken te willen worden. Men wil een samenwerking met Nijmegen die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Afstemmen en informeren met zowel inwoners als bestuurders is daarbij cruciaal, zo stelt het college van B&W.  

Beuningen wil op de hoogte blijven

Mocht het Smart Energy/Groene Hub gebied in de toekomst worden aangemerkt als een bedrijvenlocatie (RPW), dan wil de gemeente Beuningen dat graag tijdig weten, zo meldt het college in de inspraakreactie.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}