Beunings raadslid wil gemeentebesluiten digitaal beschikbaar

Beunings raadslid wil gemeentebesluiten digitaal beschikbaar

BEUNINGEN – VVD-raadslid Paul ten Haaf uit Beuningen houdt een pleidooi om de inwoners meer informatie te verstrekken over de besluiten die het college van B&W neemt. Hij wil dat deze besluiten en de bijlagen bij die besluiten zoveel mogelijk gemakkelijk beschikbaar komen voor de inwoners.

De gemeenteraad en de pers worden wel volop geïnformeerd, maar de inwoners moeten het volgens Ten Haaf doen met een openbare besluitenlijst die wekelijks via internet verschijnt.

‘Besluiten raken inwoners direct’

Ten Haaf concludeert dat het gemeentebestuur veel besluiten neemt die de inwoners direct raken. Hij wil dan ook dat de raadsvoorstellen en bijlagen worden gepubliceerd. Het VVD-raadslid heeft hierover inmiddels raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Ten Haaf: “Voor de eenheid van besluitvorming, informatievoorziening en transparantie is het goed als de openbare stukken van de gemeenteraad en het college één digitale vindplaats hebben, te weten: gemeentebestuur.beuningen.nl. Dan is dat duidelijk voor zowel inwoners, raadsleden, media als andere belangstellenden.”

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}