Beuningse gemeenteraad in de slag met 'hoofdpijn dossiers'

Beuningse gemeenteraad in de slag met 'hoofdpijn dossiers'

BEUNINGEN – Het college van B&W en de gemeenteraad van Beuningen gaan na de zomer een drukke tweede helft van 2019 tegemoet. Er zijn vier grote belangrijke dossiers waarover men moet praten en besluiten moet nemen.

Dat zijn de Groene Heuvels in Ewijk, de afgraving Beuningse Plas, de bouwplannen voor het Asdonck-terrein en de voortgang met betrekking tot de windmolens.

De afgraving Beuningse Plas en recreatiepark de Groene Heuvels zijn twee regelrechte ‘hoofdpijn dossiers’. Ook de windmolens dreigen een echt hoofdpijn dossier te worden, omdat er zeer gemotiveerde voorstanders zijn van windenergie en eveneens zeer gemotiveerde tegenstanders.

Groene Heuvels

De gemeenteraad heeft eerder al aangekondigd na de zomer te gaan praten over een plan van aanpak voor recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk. Dat zal niet gemakkelijk worden, want de gemeenteraad wil dat de Groene Heuvels over een paar jaar weer een echt recreatiepark is, waar het goed toeven is.

De eigenaren van de vakantiehuisjes hebben verschillende belangen en ideeën over hoe het verder moet met het park. In de meeste huisjes zitten momenteel arbeidsmigranten (vooral Polen), of de huisjes worden permanent bewoond.

De gemeente wil een einde maken aan de permanente bewoning van de huisjes en de aanwezigheid van arbeidsmigranten.

Windmolens zijn “splijtzwam”

Volgens de actiegroep ‘Tegenwind’ zijn de plannen voor 4 of 5 hele grote windmolens ten zuiden van de A73 een “splijtzwam” in de Beuningse samenleving. Daar hebben ze waarschijnlijk gelijk in. Binnen families, vriendenclubjes en binnen de werkkring zijn er felle voorstanders en tegenstanders van de windmolens. Dat leidt op zijn minst tot pittige discussies.

Tegenwind is van mening dat sommige politieke partijen bezig zijn met het creëren van een “klimaathysterie”. De voorstanders van windmolens wijzen onder meer op de constante stroom aan “hitterecords”, die de laatste jaren worden geboekt. Dat toont volgens hen aan dat het klimaat verandert en dat het alsmaar warmer wordt.

Na 25 jaar praten eindelijk besluit over Asdonck

De gemeenteraad wil na de zomer ook voortgang boeken met betrekking tot het bouwplan voor het Asdonck-terrein in Beuningen. Op 24 september neemt de raad een besluit over het stedenbouwkundig plan dat is ontwikkeld.

In dat plan wordt uitgegaan van 54 woningen in drie verschillende appartementencomplexen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit plan, dan komt er eindelijk een eind aan meer dan 25 jaar van praten en plannenmakerij voor het Asdonck-terrein.

Afgraving moet per se 1 januari 2020 starten

De gemeenteraad van Beuningen heeft jarenlang de tijd gehad om de afgraving Beuningse Plas te regelen, maar ze heeft het toch nog spannend weten te maken. De ontzander moet vanaf 1 januari volgend jaar kunnen starten met afgraven, want dat is contractueel zo vastgelegd.

Als dat niet lukt, dan zou Beuningen mogelijk forse boeteclausules moeten betalen. Zover komt het hoogstwaarschijnlijk allemaal niet, want als het goed is dan zijn alle procedures net op tijd doorlopen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}