Beuningse wethouder: “Onze werkwijze jeugdzorg vrij uniek”

Beuningse wethouder: “Onze werkwijze jeugdzorg vrij uniek”

BEUNINGEN – De Beuningse wethouder Pim van Teffelen is het niet eens met de kritiek van de Cliëntenraad op de begroting voor de jeugdzorg. “Wij hebben een goede werkwijze voor de jeugdzorg, die vrij uniek is in Nederland,” zo meent Van Teffelen.

De cliëntenraad had zich afgevraagd hoe de gemeente over vorig jaar 430.000 euro kon overhouden op de jeugdzorg, terwijl er overal in het land juist tekorten zijn. In een brief aan het college van B&W noemde de Cliëntenraad dit “een ongelooflijk resultaat”. Volgens de Cliëntenraad rijst dan de vraag of bepaalde zorg in Beuningen misschien niet wordt verleend.

Eigen werkwijze Beuningen

Wethouder Van Teffelen legt uit dat het rijk enkele jaren geleden de jeugdzorg heeft overgeheveld naar de gemeenten, maar wel met 40 procent minder budget.

Van Teffelen: “Meteen vanaf het begin hebben we als gemeente extra geld bijgelegd op de begroting voor de jeugdzorg. Want wij willen de zorg geven die nodig is. Over 2017 kwamen we geld tekort op de jeugdzorg en daarom hebben we wat ruimer begroot voor 2018. Nu blijkt dat we het te ruim hebben ingeschat en 4 ton overhouden.”

De wethouder benadrukt dat Beuningen een eigen werkwijze heeft, die er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat er in zijn gemeente geen echte wachtlijsten bestaan.

Tijdig ingrijpen

“Ons Sociaal Team onderhoudt goede contacten met onder andere de huisartsen en het maatschappelijk werk. Het hele beleid is er op gericht om langdurige kostbare zorgtrajecten te voorkomen. Dat gebeurt door tijdig in te grijpen en preventieve maatregelen,” aldus Van Teffelen.

Hij wijst er op dat voor een gezin dat kampt met meerdere problemen, altijd één plan wordt gemaakt en zo’n gezin ook één aanspreekpunt krijgt. Deze aanpak is volgens hem redelijk succesvol.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}