Bezwaarschriften Groene Heuvels worden snel afgehandeld

Bezwaarschriften Groene Heuvels worden snel afgehandeld

EWIJK – Het college van B&W van Beuningen verwacht dat de handhavingsacties op recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk een groot aantal bezwaarschriften zal opleveren. Daarom heeft men besloten om de commissie voor de Bezwaarschriften buiten spel te zetten en te kiezen voor wat men noemt “een afwijkende procedure”.

Dat houdt in dat het horen en adviseren niet wordt gedaan door de commissie, maar door de gemeentelijke organisatie. Daarvoor huurt men een externe kracht in die juridisch is geschoold, evenals secretariële ondersteuning. Dit zorgt voor een verkorte bezwaarprocedure en dus ook tijdwinst.

Bewoners weten sneller waar ze aan toe zijn

Het college stelt dat het horen en adviseren door de externe commissie voor de Bezwaarschriften meer organisatie en doorlooptijd vergt. Volgens het college zijn de bewoners van de Groene Heuvels juist gebaat “bij een minder belastende procedure en snellere doorlooptijd”. Zij weten dan eerder waar ze aan toe zijn.

Bovendien, zo benadrukt het college, is het met de nieuwe procedure niet meer nodig dat het college op elk individueel bezwaar een beslissing moet nemen. Dit gaat volgens het college niet ten koste van de zorgvuldigheid. 

De vele honderden arbeidsmigranten die in de vakantiehuisjes op de Groene Heuvels wonen, zijn door de gemeente aangeschreven dat ze binnen zes maanden moeten verhuizen. Dat geldt ook voor de mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen. 

Geen zicht op legalisatie

De gemeente wijst er op dat het bestemmingsplan niet voorziet in een mogelijkheid om de bestemming te wijzigen in woonbestemming. Daarom is er voor niemand concreet zicht op legalisatie van de huidige situatie.

Een bewoonster had bij de gemeenteraad al aangekondigd dat iedereen een apart bezwaarschrift zou indienen. Waarschijnlijk heeft dat de bedoeling om tijd te rekken. Dat gaat echter niet lukken nu het college heeft besloten om de commissie voor de Bezwaarschriften te omzeilen.

In een brief aan de bewoners van de Groene Heuvels zegt het college dat men in alle gevallen handhavend gaat optreden, zonder uitzondering. Het college stelt dat Beuningen ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente moet blijven voor toeristen. Daarom is het van groot belang dat er voldoende recreatieverblijven en recreatieterreinen beschikbaar zijn, aldus het college.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}