Cliëntenraad verbaasd over financieel overschot Jeugdzorg

Cliëntenraad verbaasd over financieel overschot Jeugdzorg

BEUNINGEN – De Cliëntenraad Beuningen vraagt zich af hoe de gemeente erin is geslaagd om vorig jaar ruim 1,1 miljoen euro over te houden op de Jeugdzorg, WMO en de post Werk en Inkomen. In een brief aan het Beuningse college van B&W noemt de Cliëntenraad dit "een ongelooflijk resultaat."

In 2018 heeft de gemeente Beuningen op de jeugdzorg 430.000 euro overgehouden op de begroting. De Cliëntenraad wijst erop dat overal in het land de noodklok klinkt dat er ernstige en groeiende tekorten zijn, in het bijzonder in de jeugdzorg.

Wat wordt in Beuningen niet gedaan?

"Onvermijdelijk rijst de vraag wat er in Beuningen niet wordt gedaan op onderdelen, waar ergens anders grote uitgaven worden gedaan," aldus de raad.

De Cliëntenraad vraagt of het college kan aangeven op welke beleidsonderdelen er minder is uitgegeven dan is begroot, zonder dat de bedoelde zorg in de knel komt. "Of zijn er beleidsonderdelen waarvan u vindt dat er minder zorg nodig is dan eerder is afgesproken? In dat geval zou daar een raadsbesluit over moeten zijn genomen," zo stelt de raad.

Ernstige bezwaren

Verder schrijft de raad in de brief dat men ernstige bezwaren heeft tegen het feit dat het financiële overschot van ruim 1,1 miljoen door de gemeenteraad in de algemene reserve wordt gestort. De Cliëntenraad geeft het dringende advies om de 1,1 miljoen te storten in "een bestemmingsreserve Sociaal Domein."

De Beuningse Cliëntenraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. De Cliëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit inwoners van de gemeente Beuningen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}