College én omwonenden achter 185 meter hoge windmolens bij Bijsterhuizen

College én omwonenden achter 185 meter hoge windmolens bij Bijsterhuizen

WIJCHEN – Zowel het Wijchense college als een meerderheid van de omwonenden binnen een straal van één kilometer zijn akkoord met een windpark van drie windmolens op bedrijventerrein Bijsterhuizen. De windmolens die initiatiefnemer Wind in Wijchen wil gaan plaatsen mogen maximaal 185 meter hoog worden, en dat is meer dan de 150 meter die Wijchen eigenlijk als maximale hoogte vastgesteld gehad. Dat zou in de huidige markt niet meer realistisch zijn.

Gedragscode

Wijchen stelde in 2016 een gedragscode op voor windenergie, waarin bepaald werd dat windmolens in de gemeente maximaal 150 meter hoog mochten zijn. “Dat is ook de enige voorwaarde waarmee gebroken wordt hier, omdat deze nauwelijks meer aangeboden worden op de markt en daarom ook niet meer rendabel te exploiteren zijn”, vertel wethouder Titus Burgers (PvdA). “Er worden vier verschillende typen windturbines overwogen. Die zijn 180 of 185 meter hoog. Alle drie de winmolens krijgen dezelfde hoogte.” De Wijchense gedragscode is strenger dan de landelijke gedragscode, laat de wethouder weten. “Bijvoorbeeld in de zin dat de straal waarbinnen omwonenden meegenomen moeten worden in de plannen bij ons een kilometer is in plaats van 400 à 450 meter. Met dit project zijn we al een aantal jaar bezig samen met Wind in Wijchen en de omwonenden, en ik ben bijzonder trots op de manier waarop we het samen voor elkaar hebben gekregen om twee derde van de omwonenden mee te krijgen. Normaal is er bij dit soort initiatieven toch een hoop weerstand.”

Omwonenden

Het windmolenpark moet langs de Nieuwe Wetering komen, aan de noordzijde van een terrein waarvan de gemeente eerder al aangaf te willen toevoegen aan het bedrijventerrein. Binnen de straal van 1000 meter vanaf de beoogde locatie voor het windmolenpark zijn er 25 woningen. Een deel van die huishoudens ligt op Beunings grondgebied. “Die hebben dezelfde rechten en plichten en nemen we in dezelfde gedragscode mee”, zegt de wethouder. “Mensen krijgen planschade vergoed zoals dat wettelijk geregeld is, maar is ook geboden dat ze de stroom voor een gereduceerd tarief kunnen ontvangen de komende jaren. Ook komt er een gebiedsfonds, maar hoe dat ingevuld en besteed wordt, wordt nog uitgewerkt.”

Provincie

Het bevoegd gezag is voor windturbines van boven de vijf megawatt is eigenlijk de provincie Gelderland. Burgers: “Maar omdat we nu als Wijchen in samenspraak met omwonenden en Wind in Wijchen met de gedragscode meegenomen tot overeenstemming zijn gekomen, vragen wij de provincie om het aan ons over te dragen. Wij kunnen dit beter zelf inpassen dan wanneer we dat aan de provincie laten. Het ligt in de lijn der verwachting dat die overdracht er ook komt, want de juicht dit soort samenwerkingen ontzettend toe.”

Vooralsnog eenmalige uitzondering

Het college legt het maken van de uitzondering op de gedragscode wat betreft de hoogte van de windmolens nog ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Die uitzondering wordt vooralsnog alleen voor dit project gemaakt. “We beoordelen dit project afzonderlijk. Hiermee is niet meteen de gedragscode aangepast. Die gaan we eerst nog evalueren.” Het duurt waarschijnlijk minstens twee jaar voordat de windmolens er staan, zegt Burgers. “De planning hangt af van waar we mogelijk nog tegenaan lopen. Zaken als milieurapportages en mogelijke protesten. Dat maakt het moeilijk om echt een termijn te noemen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}