Commissie: concrete duurzaamheidsambities voor oude centrale ENGIE

Commissie: concrete duurzaamheidsambities voor oude centrale ENGIE

NIJMEGEN – De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport de ambities voor de herinrichting van het gebied rond de voormalige Centrale Gelderland in Nijmegen zoveel mogelijk concreet te maken. Op die manier kunnen diverse invullingen van het bedrijventerrein worden verkend.

De gemeente Nijmegen heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Energiebedrijf ENGIE wil, in overleg met de gemeenten Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland, het bedrijventerrein rond de voormalige Centrale Gelderland bij Weurt herinrichten. Daarbij zou vooral ruimte moeten vrijkomen voor energieopwekking (bijvoorbeeld door zonnepanelen of geothermie) en bedrijven die de Waal en de haven gebruiken. Voordat de Nijmeegse gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Ambities meetbaar maken voor toetsing plannen

De Gebiedsvisie Waal Energie beschrijft de duurzaamheidsambities voor het gebied, zoals voor energietransitie, circulariteit en de leefomgeving. Maak deze ambities in het milieueffectrapport meetbaar, zodat getoetst kan worden of die ook haalbaar zijn, is het advies van de Commissie. Dat is niet alleen belangrijk bij vaststelling van het plan, maar ook tijdens de inrichting en als het gebied in gebruik is.

Bij de herinrichting wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de milieueffecten voor de omgeving, zoals geluidhinder, te beperken. De Commissie adviseert om te kijken naar de verschillende soorten bedrijven die zich mogelijk vestigen in het gebied en die te beoordelen op milieueffecten en op het behalen van de duurzaamheidsambities. Zo krijgt de gemeente goed inzicht in de mogelijkheden voor de invulling van het gebied en de consequenties daarvan.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}