Financiële meevaller Beuningen bijna 400.000 euro

Financiële meevaller Beuningen bijna 400.000 euro

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen houdt eenmalig bijna 400.000 euro over dankzij de Herfstnota. Dat is de meest recente financiële afrekening door de rijksoverheid. Beuningen ontvangt dit jaar onder meer extra geld van het rijk voor de instroom van statushouders in 2016 en 2017.

Daarnaast ontvangt de gemeente beduidend meer geld voor bijvoorbeeld uitkeringen in het kader van de Participatiewet, dan men dit jaar daadwerkelijk nodig heeft. Ook is de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het rijk hoger dan eerder was voorzien.

Flinke tegenvallers

Tegenover bovengenoemde forse meevallers staan ook vele financiële tegenvallers. Zo is Beuningen dit jaar meer geld kwijt aan straatcoaches, omdat er meer wordt gedaan aan jongerengroepen die overlast veroorzaken. Verder zijn de kosten voor allerlei zorg aan jongeren hoger dan was voorzien. Het gaat hierbij om zorg die niet door een instelling wordt verleend.

Wat ook een grotere kostenpost blijkt te zijn, is werken onder begeleiding voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmatige dagbesteding kost veel meer geld dan vooraf was ingeschat, aldus de gemeente.    

Meevallers allemaal eenmalig

Wethouder Henk Plaizier van financiën is naar aanleiding van de Herfstnota voorzichtig positief. "We hebben meer inkomsten binnengehaald dan was voorzien en ook minder uitgegeven dan aanvankelijk was begroot. Het is echter allemaal eenmalig en slechts een tussenstand," zo benadrukt de wethouder.

Pas volgend voorjaar heeft de gemeente Beuningen volgens Henk Plaizier een definitief beeld van de financiële afrekening over 2018. De gemeenteraad vergadert op 4 december over de Herfstnota, die daarna naar de provincie wordt gestuurd. De provincie heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}