Geen belemmeringen voor fusie SPOM en Oeverwal

Geen belemmeringen voor fusie SPOM en Oeverwal

REGIO – Alle gesprekken en onderzoeken wijzen er op dat er voor een fusie tussen stichting Oeverwal en stichting SPOM geen belemmeringen zijn. Oeverwal vormt het bestuur van 8 basisscholen in de gemeente Beuningen, terwijl SPOM het bestuur is van 15 basisscholen in de gemeenten Druten en West Maas en Waal.

In februari afgerond

Het onderzoek naar de fusie tussen stichting Oeverwal en stichting SPOM wordt in februari volgend jaar afgerond. Dit schrijven beide stichtingen in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenteraad van Beuningen.

"Door een sterke gezamenlijke organisatie kunnen wij onze scholen ondersteunen, zodat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is, ook met dalende leerlingenaantallen," aldus SPOM en Oeverwal in de brief.

Basisscholen

De eventuele fusie heeft volgens SPOM en Oeverwal ook geen gevolgen voor de openbare scholen De Dromedaris en De Peppel in Beuningen en De Reuzepas in Ewijk. Dat geldt ook voor alle andere scholen, zo stellen beide onderwijsbesturen. Een fusie zal ook niet leiden tot ontslagen.

SPOM en Oeverwal zijn begonnen met fusiebesprekingen omdat er door de relatief sterke leerlingendaling in de regio druk is ontstaan op beide organisaties. Er zijn onder meer problemen met personele bezetting en financiën.

Meerwaarde

Meerdere werkgroepen van beide onderwijsbesturen hebben de afgelopen maanden de meerwaarde van een mogelijke fusie nader onderzocht. Volgens SPOM en Oeverwal is de belangrijkste meerwaarde van een fusie gelegen in de bredere inzet van expertise en kennisdeling.

Beide organisaties letten er op dat er korte lijnen blijven tussen de scholen en het bestuur. Daarnaast is er ook aandacht voor de cultuurverschillen tussen de twee besturen.    

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}