Gemeente Beuningen heeft steeds minder panden in eigendom

Gemeente Beuningen heeft steeds minder panden in eigendom

BEUNINGEN – Het aantal panden (vastgoed) dat de gemeente Beuningen in bezit heeft, is al jarenlang aan het afnemen. Dat blijkt uit het onderhoudsplan 2019 van het gemeentelijk vastgoed.

Dat Beuningen steeds minder panden in eigendom heeft, komt waarschijnlijk mede door de vrij moeizame financiële positie van de gemeente. De laatste jaren zijn er vrijkomende gebouwen gesloopt, zoals het Rode Kruis-gebouw en het oude pand van de sportschool op de Asdonck. Verder zijn er panden verkocht, waaronder het voormalige schoolgebouw van basisschool de Triangel.

Cultuur-historische panden

Het vastgoed van de gemeente beperkt zich momenteel in de kern tot enkele strategische gebouwen. Daaronder rekent men het gemeentehuis, de gemeentewerf, sporthal de Tinnegieter, zwembad de Plons, het Molenhuis en enkele dorpshuizen. Daarnaast heeft de gemeente nog cultuur-historische panden in eigendom, zoals de torens, de molens en de begraafplaats.

In het collegeprogramma voor de komende jaren is opgenomen dat in 2022 zeker tien gemeentelijke gebouwen moeten zijn verduurzaamd. Dat geldt in ieder geval voor het gemeentehuis, de werf en het Molenhuis.

Energiescan

Het afgelopen jaar is bij alle gemeentelijke panden een energiescan uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat enkele gebouwen nu al de toets van duurzaamheid aardig kunnen doorstaan.

De gemeente heeft een onderhoudsplan voor al haar gebouwen. Zo’n planmatig overzicht voorkomt dat men voor verrassingen of risico’s komt te staan, zowel wat betreft de panden zelf als financieel gezien. Het college van B&W is verplicht om de gemeenteraad eens in de vier jaar een onderhoudsplan voor de eigen gebouwen aan te bieden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}