Gemeente Beuningen neemt geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling

Gemeente Beuningen neemt geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling

BEUNINGEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen besloot op 16 februari om per direct geen nieuwe principeverzoeken meer in behandeling te nemen. Voor kleinere initiatieven, zoals het maken van een dakkapel of de plaatsing van een schuurtje, kunnen inwoners in de meeste gevallen direct bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een vergunning aanvragen.

Een principeverzoek is bedoeld om af te tasten wat de gemeente van het ruimtelijk plan van de indiener vindt. Bijvoorbeeld als u een huis wilt bouwen. Het biedt de burger een globale inschatting van de haalbaarheid van zijn of haar plan voordat een formele procedure voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging wordt gestart.

Omgevingswet

In november 2020 gaf het gemeentebestuur al aan dat ze verzoeken voor meer dan één woning binnen de zoekgebieden voor woningbouw niet meer behandelt, in afwachting van het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit wordt nu uitgebreid naar alle verzoeken in de hele gemeente en voor de rest van dit jaar. Op dit moment is al een groot aantal verzoeken ingeleverd. Het college van b&w wil die nog in 2021 behandelen. Dat gaat niet als de gemeente ook nog nieuwe verzoeken binnenkrijgt.

De al ingeleverde verzoeken worden nog dit jaar behandeld. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment werkt de gemeente niet meer met bestemmingsplannen, maar met omgevingsplannen. Beuningen meent dat, als ze nog met de oude wetgeving wil werken, er voor elk goedgekeurd verzoek voor het einde van 2021 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Hier gaat een hoop voorbereidingstijd aan vooraf.

Nieuwe principeverzoeken

Nieuwe principeverzoeken neemt de gemeente Beuningen vanaf 1 januari 2022 weer in behandeling. Het Omgevingsprogramma Woningbouw is het afwegingskader voor nieuwe woningbouwverzoeken. Op basis hiervan kunnen inwoners hun verzoek voorbereiden. Het college verwacht het omgevingsprogramma rond het zomerreces 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}