“Gemeente niet verantwoordelijk voor bewoners Groene Heuvels”

“Gemeente niet verantwoordelijk voor bewoners Groene Heuvels”

EWIJK – De gemeente Beuningen voelt zich niet verantwoordelijk voor wat er gaat gebeuren met de ruim 500 arbeidsmigranten die nu nog op de Groene Heuvels in Ewijk wonen, maar die over zes maanden moeten zijn vertrokken. Dat geldt ook voor de mensen die permanent woonachtig zijn in zo’n 40 vakantiehuisjes.

Gezien de huidige krapte op de woonmarkt is het duidelijk dat ongeveer 600 personen niet zomaar alternatieve woonruimte zullen kunnen vinden. Nederland heeft een nijpend tekort aan personeel in bepaalde sectoren en heeft de arbeiders uit (voornamelijk) Oost-Europa gevraagd om hier te komen wonen en werken.

Tekst gaat verder onder de video.

Werkgevers en uitzendbureaus verantwoordelijk

Op de vraag of de gemeente Beuningen niet een soort verantwoordelijkheid heeft richting de arbeidsmigranten, deze EU-medeburgers, antwoordt het college van B&W ontkennend. “De huisvesting van deze arbeidsmigranten is een verantwoordelijkheid van zowel de werkgevers als de uitzendbureaus die hen in dienst hebben,” zo stelt het college.

De oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten moet volgens het college worden gezocht op landelijk en/of regionaal niveau. Het college verwijst naar het bestemmingsplan en benadrukt dat wonen op een recreatiepark niet is toegestaan. Bovendien zijn de vakantiehuisjes daar ook helemaal niet voor geschikt, zo stelt het college.  

Permanente bewoning nooit toegestaan

“Arbeidsmigranten en mensen van wie nu blijkt dat ze permanent op de Groene Heuvels wonen, hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van de gemeente. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen huisvesting,” aldus het college.

Mochten er overigens onder de permanente bewoners mensen zijn bij wie sprake is van specifieke sociale problemen, dan kan het Sociaal Team wellicht de helpende hand toesteken, zo meent het college.

Aangezien sommige mensen al tien jaar of nog langer op de Groene Heuvels wonen, zou je misschien kunnen stellen dat de gemeente feitelijk permanente bewoning heeft gedoogd? Maar ook deze vraag wordt door het college ontkennend beantwoord. Volgens het college was en is permanente bewoning nooit toegestaan en is dat bij de eigenaren van de huisjes echt wel bekend.

Na de controleacties in februari en april heeft de gemeente duidelijk in beeld wie er in het recreatiepark verblijven. De gemeente noemt handhaving de volgende en ook logische stap.

Vitaal vakantiepark

Een van de redenen waarom de gemeente begin dit jaar in actie is gekomen, is het feit dat de exploitant van het park en een deel van de huisjeseigenaren een plan hadden gepresenteerd om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is volgens het bestemmingsplan absoluut niet toegestaan en past ook niet bij een recreatiepark, zegt het college.  

De gemeente wil samen met de terreineigenaar proberen om van de Groene Heuvels weer een vitaal vakantiepark te maken, maar erkent dat dit iets is van de lange termijn. Hoe men dat vorm kan geven, daar gaat de gemeenteraad zich na de zomer over beraden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}