Groot aantal nul-aanbieders restafval Beuningen blijft mysterie

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen weet nog altijd niet hoe het komt, dat liefst 20 procent van de inwoners geen gebruikmaakt van  de ondergrondse containers voor restafval.

Dit voorjaar kondigde de gemeente aan dat toezichthouders controles gaan uitvoeren bij deze zogeheten nul-aanbieders. Steekproefsgewijs zou onder meer het plastic-afval van deze mensen worden gecontroleerd. Voor zover bekend heeft dit alles nog geen resultaten opgeleverd.

Nul-aanbieders wonen overal

De nul-aanbieders komen gelijkmatig voor in alle woningtypen en gespreid over de gehele gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente over 2017.

De gemeente Beuningen heeft hooguit een vermoeden hoe het komt dat één vijfde van de inwoners blijkbaar geen restafval heeft. Sommige huishoudens gooien hun restafval (al dan niet per ongeluk) bij het plastic+-afval, het oud papier of het GFT-afval. Ook zijn er mensen die hun huishoudelijk afval deponeren in de openbare prullenbakken.

Werkgever

Ongetwijfeld zijn er ook mensen die hun restafval naar de milieustraat brengen. Weer andere mensen droppen hun restafval waarschijnlijk bij het afval van het bedrijf waar ze werken.

Daarnaast zijn er kinderen die het afval van hun ouders altijd meenemen en wegbrengen met hun eigen pas. Ook zijn er leegstaande huizen en mensen die net verhuist zijn, waardoor een aantal afvalpassen niet wordt gebruikt.   

Eén euro per inworp restfaval

Elke keer dat men via de afvalpas gebruikmaakt van de restafvalcontainer kost dat de consument 1 euro. Vandaar dat een groep mensen dit probeert te ontlopen.

De ongeveer 25.000 inwoners van de gemeente Beuningen hebben in 2017 bijna 140.000 keer een portie restafval gedumpt in de daarvoor bedoelde containers. Beuningen telt zo’n 11.000 huishoudens.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}