Hogere bouwkosten en belastingen belemmeren Standvast Wonen

Hogere bouwkosten en belastingen belemmeren Standvast Wonen

BEUNINGEN – Woningcorporatie Standvast Wonen maakt zich zorgen of alle plannen voor de komende jaren wel uitvoerbaar zijn. In een rapport aan de gemeente Beuningen zegt Standvast te maken te hebben met flink gestegen bouwkosten, hoge grondkosten en steeds stijgende belastingen en heffingen.

Bovendien werkt wet- en regelgeving vertragend op de uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Volgens de woningcorporatie is ook in de gemeente Beuningen goed merkbaar dat er de laatste jaren flink is bezuinigd bij bejaardenhuizen en verzorgingshuizen. Daardoor zijn er nu veel meer huishoudens van senioren met een zorgprobleem in de woonbuurten.

Beuningse Woonvisie

Standvast werkt daarom nauw samen met organisaties op het terrein van zorg en welzijn. De woningcorporatie is ook op zoek naar andere woonvormen voor mensen met een lichte zorgvraag. Dat staat in een rapport van Standvast Wonen naar aanleiding van de Woonvisie 2018 – 2023 van de gemeente Beuningen.

Daarnaast werkt Standvast aan een project om huurders uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woonruimte met voldoende begeleiding. Verder benadrukt Standvast dat men jaarlijks het wettelijke aantal statushouders huisvest. Statushouders zijn vluchtelingen die officieel in ons land mogen blijven.

Woningen voor ouderen

Woningcorporatie Standvast Wonen constateert dat er in hun woningbestand van de gemeente Beuningen onvoldoende kleinere en betaalbare woningen voor ouderen aanwezig zijn. Het gaat om een tekort aan levensloopgeschikte woningen. Daar staat een overschot tegenover van te grote eengezinswoningen. Naast nieuwbouw, moeten er ook woningen worden gerenoveerd, aldus Standvast.

In het rapport zegt Standvast zich vooral te richten op mensen met een inkomen tot bijna 37.000 euro per jaar. "We willen er ook zijn voor mensen met een laag middeninkomen. Deze groep valt vaak tussen wal en schip van sociale huur, dure vrije sector en koop," zo meent de corporatie.    

Het rapport meldt verder dat het aantal huishoudens in Beuningen volgens de meeste prognoses nog beperkt doorgroeit tot het jaar 2030.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}