In Beuningen juist minder incidenten met verwarde personen

In Beuningen juist minder incidenten met verwarde personen

BEUNINGEN – In tegenstelling tot de landelijke trend, zijn er in de gemeente Beuningen juist minder incidenten met verwarde personen. Volgens cijfers van de politie waren er vorig jaar in de gemeente Beuningen 38 incidenten met personen met verward gedrag, waarbij ingrijpen noodzakelijk was.

Het jaar ervoor waren dat er 46 en in 2015 telde men zelfs 54 van dat soort incidenten.

Dit antwoordt het college van B&W op raadsvragen van de PvdA. Overigens zijn de politiecijfers slechts een grove indicatie, omdat één persoon voor meerdere registraties kan zorgen, terwijl bij één registratie ook meerdere personen betrokken kunnen zijn. In bovengenoemde cijfers zijn ook geen zelfmoorden meegeteld, of pogingen daartoe.

In Beuningen weinig incidenten

Voor Beuningen gaat het om ongeveer twee meldingen op 1.000 inwoners en dit is volgens het college bijzonder laag. De politie heeft aangegeven dat er landelijk een stijging is wat betreft het aantal incidenten waarbij politie-ingrijpen nodig is. In Beuningen is daar echter juist geen sprake van.    

Het meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD is bedoeld als meldpunt voor mensen met verward gedrag. Gewone burgers, zoals mantelzorgers en familieleden, kunnen dat meldpunt ook bellen, maar alleen onder kantoortijden.

Vroeg-signalering en preventie belangrijk

Zo’n telefonische melding wordt binnen 24 uur nader beoordeeld. Als het gaat om acute problemen, dan wordt er altijd op afgegaan binnen 72 uur na de eerste melding. Het tijdig signaleren van de problemen en preventie zijn altijd belangrijk, aldus het college in antwoord op de raadsvragen van de PvdA.

In januari is in Beuningen gestart met het project “Lokale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag”. Komende zomer treedt dit lokale plan in werking.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}