Inwoners Beuningen kunnen zienswijze indienen over locatie windmolens

Inwoners Beuningen kunnen zienswijze indienen over locatie windmolens

BEUNINGEN – In Beuningen is deze week de ‘Notitie Reikwijdte Detailniveau´ (NRD) zes weken ter inzage gelegd. Dit gaat over de mogelijke locatie van zo´n vijf windmolens in de gemeente Beuningen. Inwoners die hier een mening over hebben, kunnen die in een zienswijze tot uitdrukking brengen.

De gemeenteraad heeft dit voorjaar de zoekzone voor windturbines bepaald. Die ligt in Ewijk en Winssen ten zuiden van de N322 en de A73, waar relatief weinig mensen wonen. De zoekzone is gebaseerd op een advies van de Gebiedsraad, waar vrijwel alleen inwoners van Beuningen in zitten.

Milieu Effect Rapportage

Op basis van de zoekzone is inmiddels een MER-procedure begonnen. Een Milieu Effect Rapportage (MER) is voor het realiseren van windmolens verplicht, omdat zo de invloed op het milieu goed zichtbaar wordt. De notitie NRD is de eerste fase hierin. De milieu-effecten zijn belangrijk bij de besluitvorming over de windmolens en de locatie.

Het is verplicht om de concept-NRD ter inzage te leggen, zodat er inspraak kan plaatsvinden. `Zo blijven we transparant,´ aldus het college van B&W.

Veel inwoners hebben een uitgesproken mening over de mogelijke plaatsing van windmolens en daarom is het goed mogelijk dat er veel zienswijzen worden ingediend, zo erkent het college.

De zienswijzen worden meegenomen in de vorm van een nota van beantwoording. Deze antwoordnota wordt onderdeel van de definitieve NRD. Naar verwachting is de concept-MER gereed in november 2020.

Speciale inloopavond

De gemeente Beuningen organiseert nog een speciale inloopavond voor belangstellenden over de concept-NRD. Die vindt plaats op dinsdag 15 oktober in conferentiecentrum DROOM! aan de Schoenaker in Beuningen. Vanaf 19.30 uur staan de deuren daar open. Ook inwoners uit buurgemeente Wijchen zijn welkom op de inloopavond. Na de inwonersavond vindt er een evaluatie plaats. Men ziet deze avond als een goede graadmeter of er nog wezenlijke elementen ontbreken in de concept-NRD.

Wethouder Piet de Klein zei woensdag bij de presentatie van de concept-NRD te hopen dat alle procedures voor de windmolens in de tweede helft van 2021 zijn afgerond. De Klein vertelde dat de gemeente al overleg heeft gehad met bewoners en grondeigenaren in en rondom de zoekzone voor windmolens, ten zuidwesten en ten zuidoosten van verkeersknooppunt Ewijk. Ook met de tegenstanders van windmolens, verenigd in de actiegroep Tegenwind, heeft de gemeente volgens de wethouder al gepraat.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}