"Kritiek op kunstaankoopbeleid gemeente Beuningen onterecht"

"Kritiek op kunstaankoopbeleid gemeente Beuningen onterecht"

BEUNINGEN – Het Beuningse college van B&W weerspreekt de kritiek van initiatiefgroep Winssen op het kunstaankoopbeleid van de gemeente. Volgens de initiatiefgroep was het aankoopbeleid van kunst de afgelopen 30 jaar niet transparant en onvoldoende divers.

Mede daardoor hebben jonge, nieuwe kunstenaars, ook uit de gemeente Beuningen, te weinig kansen gekregen. Dat schrijft de initiatiefgroep Winssen in een eind vorig jaar verstuurde brief aan het college.

Afschaffing 1 procent-regeling  

De gemeente Beuningen heeft de afgelopen jaren door haar slechte financiële situatie nauwelijks kunstwerken kunnen aankopen, zo stelt het college in een antwoordbrief aan de Winssenaren. De zogenaamde 1 procent-regeling, waarbij 1 procent van de bouwsom van openbare werken voor kunst werd gereserveerd, is toen afgeschaft. Daarom heeft de kunstadviescommissie de laatste jaren slechts sporadisch aanbevelingen gedaan, aldus het college.

De kunstadviescommissie heeft zich vooral beziggehouden met adviezen over het beheer en onderhoud van de bestaande collectie en ideeënontwikkeling met betrekking tot ruimtelijke projecten. Ook heeft de commissie veel nagedacht over de vraag hoe de bestaande kunstwerken onder de aandacht van een groter publiek kunnen worden gebracht, zegt het college.

Cultuurnota op komst

Daarnaast verwijst het college naar het boek “Buitenkunst” van Koos Tuitjer. Daarin staan alle kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Beuningen van vóór 2009. Het college stelt “dat uit het boek kan blijken dat het gemeentelijk openbaar kunstbezit gevarieerder is, dan de initiatiefgroep misschien voor ogen heeft.”

Verder meldt het college dat er een cultuurnota aankomt, waarin het gemeentelijk beleid omtrent kunst en cultuur opnieuw wordt gedefinieerd. Het college wil daarom graag in gesprek met inwoners, makers van kunst en cultuur en diverse organisaties, om zo een brede steun te verwerven voor het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}