Kwetsbare volwassene krijgt in Beuningen meer aandacht

Kwetsbare volwassene krijgt in Beuningen meer aandacht

BEUNINGEN – In de gemeente Beuningen wordt het project Lokaal Talent met twee jaar verlengd en wordt het budget daarvoor verdubbeld naar 20.000 euro. Lokaal Talent is een project om kwetsbare volwassen inwoners weer mee te laten doen in de maatschappij.

Volgens het college van B&W is Lokaal Talent een groot succes. Aangezien er niet eerder op een dergelijke manier aandacht is geweest voor deze doelgroep, voert de projectleider gesprekken met veel kwetsbare mensen, in de leeftijd van 20 – 50 jaar, en komen er veel initiatieven op gang.

Kansen op zelfontplooiing

Deze contacten moeten langere tijd worden begeleid, voordat men zelfstandig of onder begeleiding van vrijwilligers verder kan. De groep kwetsbare volwassenen kwam niet eerder op deze wijze in beeld, zo stelt het college.

Lokaal Talent heeft al veel initiatieven opgeleverd, zoals spellenavond, filmavond, mannen die klussen en bijvoorbeeld ontmoeting jonge moeders. De groep kwetsbare mensen kampt onder andere met eenzaamheid, schuldenproblemen en psychiatrieproblematiek. Via het project krijgen de mensen kansen op zelfontplooiing en doen ze nieuwe ervaringen op.

Ook landelijk aandacht voor doelgroep

Volgens welzijnsorganisatie Perspectief is Lokaal Talent nagenoeg het enige project dat zich richt op de doelgroep kwetsbare volwassenen. Omdat deze doelgroep ook landelijk steeds meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld verwarde personen, verwacht het college dat het project Lokaal Talent ook in aanmerking komt voor subsidie vanuit Den Haag.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}