Leisurelands: 'Gemeenten onderschrijven al onze activiteiten'

Leisurelands: 'Gemeenten onderschrijven al onze activiteiten'

REGIO – Alle activiteiten van Leisurelands passen binnen de statuten van onze vennootschap. Dat zegt directeur Erik Droogh van Leisurelands in reactie op vragen die zijn gesteld in de gemeenteraden van Beuningen en Wijchen.

Bovendien, zo stelt directeur Droogh, worden onze activiteiten en de strategie regelmatig doorgepraat met de aandeelhouders, de gemeenten, zoals Wijchen en Beuningen.

De partijen Kernachtig Wijchen en Beuningen Nu & Morgen (BN&M) hebben onlangs raadsvragen gesteld aan hun college van B&W. Zij stelden deze vragen naar aanleiding van een artikel in de digitale NRC.

Oorspronkelijke doelstelling

Leisurelands exploiteert 20 recreatiegebieden in Oost-Nederland, zoals Groene Heuvels in Ewijk en de Berendonck in Wijchen. Het bedrijf heeft zich volgens de NRC ontwikkeld van een gesubsidieerd recreatieschap in een hyper commerciële grootgrondbezitter met landelijke ambities en een exotische beleggingsportefeuille.

De kritiek is onder meer dat het bedrijf gelden uitleent aan projecten die niets te maken hebben met de oorspronkelijke doelstelling van Leisurelands. Ook koopt men gronden op die niet rechtstreeks te maken hebben met de functie van het bedrijf.

Verzelfstandiging

Droogh legt uit dat het bedrijf al heel lang geen recreatieschap meer is, waar de gemeenten het beleid bepalen en subsidie moeten verstrekken. Leisurelands krijgt al 20 jaar geen subsidie meer. Bij de verzelfstandiging heeft het bedrijf van de gemeenten een afkoopsom meegekregen om de kosten te dekken voor de verplichtingen die het oude bestuur was aangegaan.

Deze afkoopsom wordt door het bedrijf belegd. Droogh: `Die afkoopsom hebben we hard nodig om de structureel verlieslatende recreatieterreinen te onderhouden en actueel te houden. Er werd belegd in aandelen en onder meer obligaties.`

Al jarenlang staat de rentestand op nul en daarom heeft Leisurelands de beleggingsstrategie moeten aanpassen om toch rendement te kunnen maken en de gebieden in stand te kunnen houden. Daarom investeert Leisurelands sinds 2011 ook in gronden in het buitengebied. Dat betreft zowel recreatieve als agrarische gronden, die in langlopend erfpacht worden uitgegeven.    

Honderd miljoen euro aan subsidies bespaard

Volgens directeur Droogh is zijn bedrijf niet actief in het buitenland en zijn daar ook geen plannen voor. Hij benadrukt dat dankzij Leisurelands duizenden directe en indirecte arbeidsplaatsen zijn gecreëerd en er nieuwe natuur wordt aangelegd en onderhouden, zonder dat dit de gemeenschap geld kost. `Tot op heden hebben wij zo´n 100 miljoen euro aan subsidies bespaard, die de overheid nu anders kan inzetten,` zo meent Droogh.

Verder wijst hij er op dat de recreatieterreinen gratis zijn te bezoeken. ´De kreet dat wij hyper commercieel zijn, kunnen wij dan ook niet plaatsen,´ zegt Droogh. Hij meldt trots dat de bezoekersaantallen van de recreatieterreinen zijn gestegen van 2,5 miljoen naar 7,5 miljoen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}