Meer appartementen op Asdonck in Beuningen

BEUNINGEN – Het Beuningse college van B&W heeft officieel het startsein gegeven voor de voorbereidingen van de ontwikkeling van plangebied de Asdonck in het centrum van Beuningen.

Volgens het college is de Asdonck een toplocatie met een ideale ligging. Het verbindt het centrum van Beuningen met het oeverwallengebied. Om de regie te houden op de toekomstige ontwikkeling op dit terrein is het belangrijk om eerst zelf een plan te ontwikkelen, zo stelt het college.

Entreefunctie naar bebouwde kom

Voor het Asdonckterrein zijn de afgelopen 10 tot 20 jaar vele plannen gemaakt, maar ze zijn nooit uitgevoerd. Dat komt mede omdat de gemeente Beuningen zelf nooit veel heeft willen of kunnen investeren in het gebied.

Inmiddels is zeker dat in het plan Asdonck geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Het gebied krijgt een entreefunctie naar de bebouwde kom en zal parkachtig worden ingericht met veel openbaar groen. Bij de herinrichting van het terrein wil de gemeente gebruikmaken van lokale advies- en architectenbureaus.

Geen zwembad, sporthal, winkels of kantoren

Volgens het college is er op de Asdonck geen ruimte voor maatschappelijke functies, zoals zwembad, sporthal, dorpshuis of gemeentehuis. Ook komen er geen winkels of kantoren. Het is vooral bedoeld als woongebied met eventueel een horecagelegenheid in de vorm van één of meerdere restaurants. Verder komt er een evenemententerrein.

Om het plan Asdonck financieel sluitend te maken, komen er geen 48 wooneenheden zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar 75 wooneenheden. De helft zal bestaan uit koopappartementen en de andere helft uit vrije sector huurappartementen. De eerste aanzet voor het nieuwe plan van deAsdonck is gemaakt door de twee Beuningse architecten Wil Jansen en Pieter Oosterhout.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}