Meldingen van discriminatie in Beuningen nagenoeg gelijk gebleven

Meldingen van discriminatie in Beuningen nagenoeg gelijk gebleven

BEUNINGEN – Het aantal meldingen van discriminatie in Beuningen is nagenoeg gelijk gebleven. In totaal maakten acht mensen in 2018 een melding van discriminatie. Dat is één meer dan in 2017. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de acht discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld.

Vier van de acht meldingen werden bij de politie ingediend. De overige helft kwam binnen bij de antidiscriminatievoorziening Ieder1Gelijk. Sinds 2010 maakt Ieder1Gelijk jaarlijks gemeentelijke rapportages voor opdrachtgevers, waaronder de gemeenten in Gelderland-Zuid. Waar in 2017 het merendeel van de klachten bij Ieder1Gelijk nog ras-gerelateerd was, ziet de organisatie in 2018 een meer divers beeld, zo valt te lezen in de rapportage van 2018. In dat jaar ging één klacht over ras, handicap, politieke voorkeur en een melding die zowel van toepassing was op leeftijd als ras.

Discriminerende eis in vacature

Als voorbeeld noemt Ieder1Gelijk een vacature van een werkgever uit Beuning. In deze vacature werden eise gesteld aan de leeftijd en taalvaardigheid van kandidaten. Het stellen van leeftijdseisen is in de meeste gevallen niet toegestaan bij het werven van personeel. De gestelde taaleisen leken buiten proportie voor de betreffende functie. Ieder1Gelijk heeft daarop geadviseerd om de vacaturetekst aan te passen.

Een andere inwoner van Beuningen deed zijn beklag over het feit dat zijn Twitter-account door Twitter was verwijderd vanwege zijn politieke opvattingen. De melder is daarop gewezen op de klachtmogelijkheid bij Twitter waar een beroep op kan worden gedaan wanneer een account onterecht zou zijn verwijderd.

De gemeente Beuningen lijkt vooralsnog goede stappen te ondernemen. Tijdens een zogenaamd Mystery Guest Onderzoek slaagde de telefonist(e) van de gemeente erin om het discriminatieaspect tijdens een telefonische vraagstelling goed te herkennen. Ook meldt het rapport dat Beuningen, met het uithangen van de regenboogvlag op Coming Out Day, laat zien dat zij discriminatie en ongelijke behandeling van LHBTI-ers niet accepteert.

Méér klachten betekent niet méér discriminatie

Echte conclusies kan Ieder1Gelijk niet geven. De absolute aantallen blijven laag waardoor het ophelderen van een stijging of daling niet eenduidig te verklaren valt. Daarnaast is volgens de organisatie het aantal klachten niet per se een indicatie van een toe- of afname. "Het aantal klachten zijn niet noodzakelijk een indicatie van het meer of minder voorkomen van discriminatie-ervaringen, maar kunnen mogelijk (ook) verklaard worden door veranderingen in meldgedrag. Zo kan een campagne die mensen aanspoort om discriminatie te melden, leiden tot een tijdelijke stijging van het aantal meldingen", zo staat in het rapport.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}