Motie raad Beuningen: Alle sectoren moeten bijdragen terugdringen stikstof

Motie raad Beuningen: Alle sectoren moeten bijdragen terugdringen stikstof

BEUNINGEN – Alle sectoren in Nederland moeten een evenredige bijdrage leveren bij de aanpak van het stikstofprobleem. De gemeenteraad van Beuningen heeft unaniem een motie met die strekking aangenomen met de titel ‘Stikstof is een probleem van ons allemaal’.

Volgens de gemeenteraad is er een pakket aan maatregelen nodig dat voorziet in het terugdringen van het stikstofoverschot, waarbij alle sectoren zijn betrokken, zoals agrarische sector, vervoer, industrie en bouw. Dat moet naar Nederlands gebruik gebeuren in goed overleg, en daarbij moet overeenstemming het uitgangspunt zijn. Dat moet naar mening van de raad “leiden tot constructieve en werkbare oplossingen”.

Maatschappelijke onrust

De motie is ingediend door alle politieke partijen in de gemeenteraad. Zij zeggen zich ervan bewust te zijn dat het terugdringen van de stikstofuitstoot noodzakelijk is en “ons allemaal gaat raken”. Ze constateren dat er maatschappelijke onrust is ontstaan over de maatregelen die in het rapport Remkes, over de reductie van stikstof, zijn genoemd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}