Nieuw alcohol-convenant kantines Beuningse sportclubs

Nieuw alcohol-convenant kantines Beuningse sportclubs

BEUNINGEN – De sportverenigingen in de gemeente Beuningen met een kantine in eigen beheer gaan een nieuw convenant “Verantwoord alcohol schenken” ondertekenen. Het oude convenant dateert van 2009 en voldoet volgens de gemeente niet meer aan de huidige wettelijke regels.

Het nieuwe convenant biedt de sportclubs een duidelijk handvat om consequent op te treden wat betreft het schenken van alcohol, zo staat te lezen in een gemeentelijk raadsbesluit.

Afspraken

Een van de afspraken is dat er op zaterdagen met wedstrijden niet vóór twee uur ’s middags alcohol wordt geschonken in de kantine. Ook wordt er geen drank geschonken aan jeugdtrainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. In het convenant wordt ook afgesproken dat clubs geen gebruikmaken van alcoholreclame.

Binnen de afspraken is er specifiek aandacht voor de jeugd. Door ondertekening van het convenant verbiedt de vereniging het gebruik van alcohol door jeugd onder de 18 jaar. Dat drankverbod wordt ook duidelijk opgehangen in de kantine.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}